over ons

Kernteam

Het Kernteam zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het H2 Platform en stemt regelmatig af. Voorzitter Robert Dencher en secretaris Jean-Paul de Poorter borgen de algemene visievorming en belangenbehartiging. Zo zijn zij nauw betrokken bij de inbreng van het H2 Platform in het Klimaat-akkoord en staan zij daarover in contact met platformdeelnemers en andere belangenorganisaties. Verder trekken zij de onderwerpen ‘Infrastructuur en marktontwikkeling’ respectievelijk ‘Duurzaamheid van waterstof’. Jaco Reijerkerk, Hans van Vliet en Francoise de Jong trekken de respectievelijke onderwerpen ‘Duurzame waterstofeconomie’, ‘Utiliteitsvoertuigen’ en het ‘Waterstof Veiligheid Innovatie Programma’. Met een specifieke focus op kennisuitwisseling tussen en visie- en adviesvorming richting marktpartijen en overheden. Dirk Schaap, Wilco Fiechter en Han Feenstra maken het kernteam compleet. Dirk Schaap is beleidsadviseur energietransitie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wilco Fiechter is adviseur bij Rijkswaterstaat. En Han Feenstra is senior beleidsmedewerker energietransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dirk, Wilco en Han borgen door hun deelname dat er een directe link is tussen het H2 Platform en de Rijksoverheid.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.