Over ons

over H2Platform

Infrastructuur en marktontwikkeling waterstof voor duurzame mobiliteit

Zonder tankinfrastructuur geen brandstofcelvoertuigen. Als Nederland zoals beoogd wil kunnen fungeren als één van de ‘launch’ markten voor brandstofcel elektrisch rijden in Europa, dan moeten we tussen 2015 en 2020 een samenhangend netwerk van 20 waterstoftankstations realiseren.

Het realiseren van waterstoftankstations kan nog niet op commerciële basis. Overheidsmiddelen zijn nodig om onrendabele toppen af te dekken. Europese fondsen zijn hiervoor in beginsel beschikbaar, maar moeten door Nederlandse stakeholders worden ontsloten. Als basis daarvoor, en ook voor het kunnen richten van beschikbare nationale overheidsmiddelen, is het zaak dat Nederland een uitrol- en investeringsprogramma waterstoftankstations ontwikkelt. Samen met de voor waterstof vooroplopende Nederlandse regio’s die bovendien gunstig over het land zijn verspreid: Amsterdam-Schiphol, Rotterdam-Rijnmond, Eindhoven-Helmond, Arnhem-Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Groningen (corridor Noord-Duitsland) en mogelijk ook Breda (corridor Antwerpen) en Maastricht (corridor A2). En ook samen met de ons omringende landen Duitsland, België en Luxemburg.

Het realiseren van tankstations moet hand in hand gaan met het organiseren van eerste (zakelijke) vloten waterstofvoertuigen die van de tankstations gebruik maken, teneinde langzaam maar zeker naar een betere/sluitende businesscase toe te werken (matching aanbod en vraag). Gegeven de ambitie van 2.000 personenauto’s in 2020 gaat het om ordegrootte 100 personenauto’s per tankstation, waar mogelijk aangevuld met bussen, bestelwagens en trucks en stedelijke utiliteitsvoertuigen (o.a. vuilnisauto’s) die van de tankstations gebruik maken.

Autofabrikanten kiezen hun ‘launch’ markten zorgvuldig. Vooral de aanwezigheid van tankinfrastructuur vinden zij doorslaggevend, in combinatie met gebruikers die de voertuigen willen aanschaffen (al dan niet geprikkeld door stimulerend overheidsbeleid).

Als het lukt om voornoemd basisnetwerk van tankstations met eerste gebruikersvloten te realiseren, is dat een uitstekende propositie richting autofabrikanten om Nederland als ‘launch’ markt te kiezen en kunnen er afspraken worden gemaakt met de fabrikanten dat zij de vooralsnog beperkte aantallen brandstofcelvoertuigen (ook) naar Nederland sturen.

Activiteiten coördinatiegroep Infrastructuur en marktontwikkeling

  • Waarborgen toegang en betrokkenheid bij Europese fondsen en gremia voor de (mede)financiering van tankinfrastructuur- en marktontwikkelingprojecten (Clean Power Directive, FCH-JU, Juncker gelden, etc.).
  • Ontwikkelen Uitrol- en investeringsprogramma waterstoftankstations in samenwerking met vooroplopende Nederlandse regio’s en Duitsland, België en Luxemburg: locaties, algemene en locatiespecifieke businesscases, algemene en locatiespecifieke financieringsarrangementen voor het afdekken van onrendabele toppen.
  • Matching aanbod en vraag. Organiseren eerste vloten waterstofvoertuigen rondom de eerste waterstoftankstations (o.a. taxisector, contractvervoer, publieke en private fleet owners, bedrijven die zich profileren op het gebied van MVO als launching customers).
  • Propositie richting autofabrikanten op basis van het voorgaande en afspraken om brandstofcelelektrische voertuigen naar Nederland te sturen.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.