Over ons

over H2Platform

Duurzame waterstofeconomie

De basis voor een waterstofeconomie

Mobiliteit is een eerste nieuw domein binnen de economie waar waterstof als energiedrager kan/zal worden benut. Omwille van kosten en beschikbaarheid zullen de eerste brandstofcelvoertuigen nog in hoofdzaak rijden op waterstof van fossiele herkomst, maar op middellange (2030) en lange termijn (2050) is het tot 100% opvoeren van het aandeel duurzame waterstof van belang om daadwerkelijk te kunnen spreken van duurzame mobiliteit. Hoe kan dit het beste worden gerealiseerd? Hoe ziet een verduurzamingsstrategie Waterstof voor Mobiliteit eruit?

Wet- en regelgeving, stimuleringsbeleid en het fiscaal regiem zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van de waterstofeconomie en de benutting van waterstof als energiedrager in een duurzaam mobiliteitssysteem. Daarom is een verkenning noodzakelijk van het voor waterstof wenselijke overheidsregime (wet- en regelgeving, stimuleringsbeleid, fiscaal beleid) en van de noodzakelijke wijzigingen om hobbels voor de introductie van waterstof weg te nemen.

De veiligheid van de waterstofeconomie en de toepassing van waterstof in mobiliteit moet maximaal gewaarborgd zijn, liefst conform internationale standaarden. Welke veiligheidsaspecten spelen een rol en hoe kunnen die (volgens internationale standaarden) worden gewaarborgd? Een breed gedragen verkenning die op deze vragen antwoord geeft is als basis voor verdere actie vereist.

Activiteiten coördinatiegroep Duurzame Waterstofeconomie

  • Verkennen mogelijkheden en visieontwikkeling Nederlandse waterstofeconomie. Strategische     analyse / SWOT + kritische succesfactoren.
  • Verkennen betekenis en ontwikkeling van Power-to-Gas en zonnebrandstoffen in Nederland (businesscases, betekenis voor netbalancering, betekenis voor buffering groene stroom, etc.).
  • Ontwikkelen Verduurzamingsstrategie Waterstof voor Mobiliteit. Ontwikkelen van een strategie voor de waterstofvoorziening voor mobiliteit op korte termijn (basis = fossiel), middellange termijn (basis = fossiel & duurzaam) en langere termijn (basis = duurzaam).
  • Verkennen noodzakelijke (wijzigingen in) wet- en regelgeving om hobbels voor de introductie van de waterstofeconomie en waterstof voor mobiliteit weg te nemen. Inclusief noodzakelijk stimuleringsbeleid en fiscaal regime.
  • Integrale verkenning veiligheidsaspecten waterstofeconomie en waterstof voor mobiliteit (o.a. veiligheid opslag-, distributie- en tankinfrastructuur, veiligheid voertuigen tijdens gebruik, stalling en onderhoud). Verkennen noodzakelijke standaarden (in internationaal verband).

Ministerie I&M: Hernieuwbare waterstof en HBE-markt, 25-08-2016

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.