Over ons

over H2Platform

Duurzaamheid van waterstof

Het H2Platform vindt dat we moeten sturen op CO2 reductie. En daar kunnen zowel ‘grijze’ (van fossiele herkomst), ‘blauwe’ (idem, inclusief CO2 opslag – CCS) als ‘groene’ waterstof (uit hernieuwbare bron) aan bijdragen. Daarom is het zaak vooralsnog geen van de waterstofkleuren uit te sluiten: gebruikers moeten vrij kunnen kiezen voor grijze, blauwe of groene waterstof, afhankelijk van bedrijfseconomische of principiële overwegingen.

Significante milieuwinst

We produceren nu in Nederland al veel grijze waterstof uit aardgas en blauwe waterstof komt eraan. Willen we in de komende tien jaar significante milieuwinst boeken, onder andere binnen mobiliteit en transport, dan zullen we pragmatisch moeten zijn en grijze en blauwe waterstof moeten accepteren als voorloper van groene waterstof. De initieel goedkopere grijze en blauwe waterstof kan worden benut om de markt voor groene waterstof te creëren. Parallel moeten we de productie van groene waterstof uit duurzame elektriciteit stevig tot ontwikkeling brengen. Want met groene waterstof kunnen we uiteindelijk in alle sectoren toe naar volledige decarbonisatie van bron tot eindgebruiker.

Snel creëren van vraag

Het produceren en gebruiken van waterstof is een transitie op zich: van grijze naar blauwe waterstof, onder het gelijktijdig stevig ontwikkelen van groene waterstof. Die transitie moeten we nu starten, om de potenties van waterstof voor het realiseren van onze klimaatdoelen ten volle te benutten. Cruciaal is het snel creëren van vraag naar waterstof door (nieuwe) gebruikers, onder meer door het versneld verhogen van de CO2 prijs. Met het creëren van schaal dalen de kosten van waterstof en worden blauwe en groene waterstof snel een concurrerend (lage kosten) en aan-trekkelijk (klimaatvriendelijk en schoon) alternatief voor grijze waterstof en andere fossiele grondstoffen en brandstoffen.

Implementatie Europese initiatieven

Het H2Platform werkt vanuit de hiervoor geschetste visie onder andere mee aan het Klimaatakkoord en aan de implementatie in Nederland van Europese initiatieven, zoals de implementatie van de Renewable Energy Directive II (RED II) en het naar aanleiding daarvan invoeren van een certificeringsysteem met garanties van oorsprong (GvO’s). Met GvO’s kunnen waterstofproducenten aan afnemers op een gewaarborgde en transparante manier duidelijkheid verschaffen over de specificaties van hun product en welke waterstof een levering betreft (grijs, blauw, groen). Het H2Platform is daartoe betrokken bij het Europese project CertifHy en bepleit dat het in dit Europese project ontwikkelde systeem ook in Nederland wordt benut. De waterstofmarkt is immers een internationale markt.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.