Over ons

over H2Platform

Bussen

Nederland doet voor 100 bussen mee aan een Europees commercialisatieprogramma voor het realiseren van 300 tot 500 waterstofbussen in Europa. Aan dit programma zal naar verwachting een Europese subsidieregeling worden gekoppeld, voor een financiële ondersteuning van € 200.000,= per aan te kopen waterstofbus en € 1 miljoen per waterstoftankpunt.

In het kader van het Europese commercialisatieprogramma wordt een kostprijs van ordegrootte € 650.000,= per waterstofbus gerealiseerd. Dit betekent dat de meerkosten voor Nederland van een waterstofbus vergeleken met een dieselbus circa € 200.000,= bedragen.

De investering voor een waterstoftankpunt op een remise wordt geraamd op € 1,6 miljoen, waardoor de meerkosten voor Nederland per vulpunt circa € 600.000,= bedragen (Europa financiert immers € 1 miljoen per tankpunt).

Om 100 waterstof¬bussen inclusief tankpunten in 7 regio’s te realiseren in 2020 is aldus in de periode 2015 – 2020 circa € 30 miljoen aan Nederlandse investeringen noodzakelijk. Hiertoe is het definiëren, ontwerpen en met consortia van betrokken partijen realiseren van een investerings- en uitrolprogramma essentieel.

Activiteiten coördinatiegroep Bussen

  • Voortzetting van de activiteiten in het kader van de Stichting Zero Emissie Busvervoer en de Kamermotie Veldhoven c.s. gericht op coalities van OV opdrachtgevers en vervoersbedrijven om waterstofbussen in te zetten in het stad- en streekvervoer. Koppeling van de bestaande werkgroep met het Nationaal Waterstof Platform gericht op synergie.
  • Benutten handelingsbereidheid vervoerbedrijven en decentrale overheden om te komen tot nulemissie openbaar vervoer.
  • Definitie en ontwerp van een Investerings- en uitrolprogramma Green Deal Zero Emissie Busvervoer, à ordegrootte € 30 miljoen, gekoppeld aan het Europese commercialisatieprogramma waar Nederland aan deelneemt.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.