Over ons

over H2Platform

Over H2Platform

H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat en organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof.

Het H2Platform ziet waterstof als één van de meest levensvatbare opties voor het verduurzamen van onze energievoorziening, onze (chemische) industrie en onze mobiliteit:

  • In onze toekomstige energievoorziening gebaseerd op hernieuwbare bronnen, fungeert waterstof als buffer, flexibele energiedrager en het nieuwe duurzame gas dat Nederland in staat stelt ook op lange termijn zijn gaspositie in stand te houden, zowel onshore als offshore (opslag-, distributie- en handelsinfrastructuur).
  • In de (chemische) industrie wordt nu veel grijze waterstof (gemaakt uit aardgas) gebruikt als grond- en hulpstof en voor hoge temperatuur warmte. Overgaan op blauwe waterstof (productie met CO2 opslag) en uiteindelijk groene waterstof (uit duurzame bronnen) zorgt voor een omvangrijke daling van de CO2-uitstoot.
  • Mobiliteit kan al op korte termijn met de inzet van grijze en blauwe waterstof een betekenisvolle bijdrage leveren aan minder uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen. Met groene waterstof wordt uiteindelijk volledige zero-emissie mobiliteit bereikt.

Verbindende rol

Het H2Platform zorgt voor gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging, voor publiciteit, en voor ontmoetingen, netwerkvorming en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Waar zich kansen voordoen zorgt het H2Platform voor het verbinden van partijen in consortia voor concrete projecten. Het H2Platform speelt dus een verbindende en voorwaarden-scheppende rol; het platform realiseert niet zelf concrete waterstofprojecten.

Kennisuitwisseling

Het H2Platform organiseert plenaire platformbijeenkomsten. Met de website www.opwegmetwaterstof.nl zit het H2 Platform bovenop het waterstofnieuws. En via kennis- en innovatietafels vindt over specifieke onderwerpen kennisuitwisseling en visie- en adviesvorming plaats. Actuele onderwerpen zijn: ‘Duurzaamheid van waterstof’, ‘Duurzame waterstofeconomie’, ‘Infrastructuur en marktontwikkeling’, ‘Utiliteitsvoertuigen’ en het ‘Waterstof Veiligheid Innovatie Programma’.

H2Platform

OpWegMetWaterstof.nl is een een inititiatief van het H2Platform.

H2Platform is hét platform om kennis uit te wisselen over waterstof.

Bekijk onze Waterstof Wiki

H2Platform zoekt oplossingen voor vraagstukken die samengaan met de vele toepassingen die met de energiedrager waterstof mogelijk zijn.

Over ons

H2Platform is gesprekspartner voor de overheid op het gebied van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie.

Lees publicaties

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.