Over ons

over H2Platform

Over H2Platform

H2Platform wil letterlijk een platform zijn om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor vraagstukken die samengaan met de vele toepassingen die met de energiedrager waterstof mogelijk zijn. H2Platform is tevens gesprekspartner voor de overheid op het gebied van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie.

Waterstof brengt balans in onze toekomstige energievoorziening

Zo onderzoeken partners in H2Platform (voorheen Nationaal Waterstof Platform) het toekomstig energiesysteem, gericht op een radicale reductie van CO2, en de rol(len) die waterstof daarin speelt. Een voorbeeld betreft de rol van waterstof bij netbalancering en energieopslag in een toekomstig energiesysteem dat in belangrijke mate is gebaseerd op zon en wind (Power-to-Gas en onder andere de opslag van waterstof in zoutcavernes).

Een ander toepassingsgebied van waterstof betreft de huishoudens, met name in voor energie zelfvoorzienende woonwijken zonder gas- en/of warmteleidingen. Dit onderzoek is gekoppeld aan het gebruik van elektrische auto’s op batterij en op brandstofcel met waterstof, waarbij de auto’s als buffer voor energieopslag kunnen dienen. Onder andere de TU Delft heeft dit als onderzoeksterrein benoemd.

“Van waterstof kan weer elektriciteit worden gemaakt, voer- en vaartuigen met een brandstofcel rijden en varen emissieloos en de (chemische) industrie kan waterstof benutten als duurzame grondstof.”

In de (chemische) industrie kan waterstof dienen als vanger van fossiele energiebronnen en grondstoffen. De distributie van waterstof is mogelijk via een daarvoor in te richten infrastructuur, maar ook door toevoeging aan het bestaande fijnmazige aardgasnet. Een combinatie van beide opties verdient ook nader onderzoek.

Actief in coördinatiegroepen

De leden van het Nationaal Waterstof Platform, afkomstig uit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken de mogelijkheden voor waterstoftoepassingen uit in verschillende coördinatiegroepen. Lees hier meer over de focus van de vier coördinatiegroepen

Meer informatie over het lidmaatschap van het Nationaal Waterstof Platform: secretaris Jean-Paul de Poorter e-mail: jean-paul.depoorter@h2-platform.nl

H2Platform

OpWegMetWaterstof.nl is een een inititiatief van het H2Platform.

H2Platform is hét platform om kennis uit te wisselen over waterstof.

Bekijk onze Waterstof Wiki

H2Platform zoekt oplossingen voor vraagstukken die samengaan met de vele toepassingen die met de energiedrager waterstof mogelijk zijn.

Over ons

H2Platform is gesprekspartner voor de overheid op het gebied van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie.

Lees publicaties

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.