Waterstof als systeemdrager 11 juni 2021

Orangegas investeert in groene waterstof

Orangegas heeft een overeenkomst met GroenLeven getekend voor de afname van groene waterstof uit het Sinnewetterstofproject in Oosterwolde.

In het Sinnewetterstofproject ontwikkelen Alliander en GroenLeven een installatie die zonne-energie uit het naastgelegen zonnepark omzet in waterstof. Orangegas wil die distribueren naar diverse tankstations in heel Nederland.

Waterstof als oplossing voor netwerkcongestie

Een elektrolyser zet de zonnestroom om in waterstof op momenten dat er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Zo draagt het project bij aan de oplossing van de netcongestieproblematiek in Nederland. Duurzaam opgewekte stroom is nu niet overal terug te leveren op het net.

Nederlandse energiemix

Met deze waterstofoplossing gaat de opgewekte energie niet verloren. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst, zowel voor het inpassen van zonne-energie in de Nederlandse energiemix, als ook voor het verduurzamen van andere sectoren als de mobiliteit.

Pilotporject

Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven, legt uit: “Naast dat dit project ons inzicht zal geven in hoe we groene waterstof in kunnen zetten als hernieuwbare energie, kijken we ook of de electrolyser kan meebewegen met de voortdurend veranderende opwek vanuit het zonnepark.”

‘Over eigen schaduw heen stappen’

Samenwerking is in dit pilotproject een belangrijk ingrediënt. Peter Paul Weeda, COO GroenLeven: “Als je de energietransitie wil laten slagen, moet je over je eigen schaduw heen stappen. Je moet elkaars standpunt begrijpen om tot oplossingen te komen. Deze pilot helpt daarbij.”

Samenwerkingsafspraken

Onlangs zijn de puntjes op de i gezet in de samenwerkingsafspraken tussen GroenLeven en Alliander. Beide partijen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het systeem en werken intensief aan de testprotocollen. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren.

‘100% natuurlijke Nederlandse bronnen’

De distributie van de groene waterstof wordt in de nieuwe samenwerking verzorgd door Orangegas. Marcel Borger, CEO en oprichter: “Dit project past perfect bij onze OG Dream visie waarbij we schone brandstoffen aanbieden uit 100% natuurlijke Nederlandse bronnen. Onze klanten vertrouwen erop dat ze bij OG echt schoon tanken. Dus samen met onze lokale eigen biogasproductielocaties en dit groene waterstofproject met GroenLeven, maken we de belofte waar naar onze afnemers.”

Eind augustus 2021 is de bouw van het systeem naar verwachting afgerond. Meer informatie over het project is te lezen op de website van GroenLeven.

Delen: