Industrie 19 maart 2021

Opslag van 1 miljoen ton waterstof in Amsterdam?

Port of Amsterdam en tankopslag bedrijf Evos willen grote hoeveelheden groene waterstof importeren. De opslag kan in terminals in het Amsterdamse havengebied.

In de komende zes maanden wordt deze ambitie omgezet in een plan van aanpak. Het doel is om vanaf 2030 daadwerkelijk import en opslag van waterstof mogelijk te maken.

Project H2Gate

Port of Amsterdam en Evos werken voor dit als H2Gate betitelde project samen met in waterstof gespecialiseerde bedrijven. Dat zijn Electriq Global, Hydrogenius en Hysilabs.

Haalbaarheidsonderzoek

De vijf partners willen in kaart brengen of het technisch en commercieel haalbaar is. Daarbij wordt ook gekeken naar distributiemogelijkheden. De beoogde omzet is 1 miljoen ton groene waterstof per jaar.

Vijf partners om de tafel

De verwachting is dat groene waterstof een centrale rol gaat spelen in een duurzaam energiesysteem. Sterker nog, de vijf bedrijven zijn ervan overtuigd dat het nodig is om te voldoen aan de Europese doelstelling om per 2050 klimaatneutraal te zijn.

Expertise en ervaring

De Amsterdamse haven is in het vizier omdat energiedistributie daar al in hoge mate is geconcentreerd. Bovendien zijn er talrijke initiatieven voor productie van groene waterstof.

“Dit project past perfect bij onze ambitie om infrastructuur te ontwikkelen voor toekomstige CO2-vrije energie”, aldus Ramon Ernst, Managing Director van Evos Amsterdam. “De expertise van Evos ligt bij opslag en handling van grote hoeveelheden energieproducten. We willen onze portfolio uitbreiden.”

Internationale energiehub

Eduard Visser, Hoofd Strategie en Innovatie van Port of Amsterdam. “Als havenbedrijf willen we vooraan staan bij de energietransitie. Door onze positie als internationale energiehub hebben we al de infrastructuur, de partners, de kennis en ervaring om als katalysator te fungeren voor nieuwe, duurzame energie.”

Delen: