Beleidsontwikkelingen 03 maart 2022

Opschaling waterstofproductie in Nederland, hoe?

De minister voor Klimaat en Energie legt in een kamerbrief uit welke mogelijkheden er zijn voor meer waterstofproductie en -import.

De kamerbrief ‘Ontwikkelingen Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma’ meldt dat er momenteel meerdere beleidsopties in onderzoek zijn voor de opschaling van waterstofproductie- en import. De beleidsopties bestaan uit de IPCEI waterstof, extra openstellingsrondes van het opschalingsinstrument en opties voor vraagsturing, dus marktwerking.

Dialoog private sector waterstof

De dialoog met de private sector, een integrale aanpak, Europese onderhandelingen en het Klimaatfonds zijn leidend voor vormgeving en keuze voor beleidsopties volgens deze brief. Verder schrijft de minister dat 66-86 petajoule hernieuwbare waterstof per jaar en 4,4-11,2 gigawatt elektrolyse in binnen (of buitenland) nodig is voor het behalen van de voorgestelde klimaatdoelen voor 2030.

Nationaal Waterstof Programma

Deze cijfers zijn lager dan het tussenresultaat uit de brief marktordening en marktontwikkeling van december 2021. Tevens is er geen direct bewijs dat de in Nederland geproduceerde of door Nederland geïmporteerde waterstofprijzen op de korte termijn goedkoper worden. De minister informeert in aanloop naar de Energieraad in juni over zijn standpunt in de onderhandelingen omtrent de marktordening en marktontwikkeling en levert in de zomer 2022 de routekaart van het Nationaal Waterstof Programma op. 

Delen: