Mobiliteit 25 september 2019

Ontzie de emissievrije auto bij maatregelen stikstofbeleid

Het H2 Platform roept het kabinet op bij maatregelen rond de stikstofproblematiek het emissievrije vervoer te ontzien. Vervoer op basis van elektriciteit uit bijvoorbeeld brandstofcellen (waterstof) biedt immers juist een oplossing voor de problematiek. Het H2 Platform pleit ervoor om generieke maatregelen die zich op al het verkeer richten, te voorkomen.

Download PDF: Persbericht-H2Platform-Ontzie-de-emissievrije-auto-bij-maatregelen-stikstofbeleid

Deze week presenteert de commissie Remkes haar plannen voor de aanpak van de stikstofproblematiek voor de korte termijn. De voorstellen die de Commissie Remkes zal presenteren, zullen zich mede op de mobiliteitssector richten. Het risico is dat deze op het verkeer gerichte maatregelen generiek zullen zijn, terwijl het aandeel emissievrije voertuigen – batterij- of waterstof-elektrisch – sterk groeit. Deze voertuigen stoten noch CO2, noch NOx uit.  Ze dragen dus niet bij aan de stikstofproblematiek en zijn juist een oplossing die steun verdient.

Wijzigingen bekijken (opent in een nieuw venster)

Het beleid om schoon vervoer te stimuleren is tot nu toe gericht geweest op CO2-uitstoot. Het feit dat elektrisch – batterij en waterstof – aangedreven voertuigen eveneens geen stikstofemissies hebben, heeft tot nu in het beleid slechts een beperkte rol gespeeld. Nu duizenden projecten stil dreigen te vallen door de te hoge stikstofuitstoot in ons land is er genoeg reden om het beleid opnieuw te beschouwen.

Het H2 Platform stelt concreet voor:

  • Ontzie waar mogelijk schone voertuigen bij verkeersmaatregelen omwille van stikstofemissie reductie.
  • Bij het verminderen van de maximumsnelheid: bezie of binnen de voorwaarde van verkeersveiligheid een uitzondering kan worden gemaakt voor emissievrije voertuigen.
  • Overweeg – in opvolging van de bestaande Zero Emissie convenanten om op enkele plaatsen enkel emissievrije voertuigen toe te laten (bijvoorbeeld taxi’s en bussen) cq. de introductie van die voertuigen te versnellen.
  • Bezie of de fiscale regelingen voor emissieloos vervoer versterkt moeten worden, omwille van de stikstofproblematiek.

Robert Dencher, Voorzitter H2 Platform

Contact voor pers:

Alex Kaat
Adviseur communicatie
+31 6 46188027
alex.kaat@h2-platform.nl
www.opwegmetwaterstof.nl

Over H2 Platform

Het H2 Platform is een groeiend samenwerkingsverband tussen organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof. Het Platform ziet waterstof als één van de meest levensvatbare opties voor het verduurzamen van onze energievoorziening, onze (chemische) industrie en onze mobiliteit.

Delen: