Industrie 16 juli 2020

Onderzoek naar waterstofinfrastructuur bij Noordzeekanaal

Gasunie en Port of Amsterdam willen dat er een waterstofleiding komt van IJmuiden naar Amsterdam. Het komende half jaar moet een haalbaarheidsonderzoek duidelijk maken of dit plan ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Waterstofinfrastructuur

Gasunie heeft de ambitie om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen, die de Nederlandse industriegebieden met elkaar én met die van de buurlanden verbindt.

Waterstof kan namelijk voor veel bedrijven een grote rol spelen om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Gasunie en Port van Amsterdam willen daarom de markt van duurzame waterstof stimuleren door het aanleggen van een waterstofinfrastructuur rond het Noordzeekanaal.

Groter plaatje

Bedrijven die gebruik willen maken van waterstof of het juist willen leveren, kunnen zich aansluiten op het waterstofnetwerk. De gasleiding van IJmuiden naar Amsterdam moet deel uit maken van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd en waarmee het Noordzeegebied zal worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrie. Het onderzoek moet eind van het jaar afgerond zijn.   

Delen: