Beleidsontwikkelingen 12 april 2022

North Sea Port zet hard in op grootste waterstofhub van Europa

12 april – North Sea Port heeft een waterstofstrategie ontwikkeld voor de uitdaging om de transitie te maken van fossiele naar duurzame brandstoffen en grondstoffen.

Volgens de haven speelt waterstof hierbij een belangrijke rol. De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, aluminium, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport toenemen. 

Als grootste waterstofhub van de Benelux kan de haven inspelen op de bestaande en de toekomstige grootschalige lokale vraag naar waterstof. Aan de aanbodzijde staat een aantal projecten in de steigers om duurzame waterstof te produceren. De aanlanding van (nieuwe) windparken op zee, in Nederland en België, is hiervoor van groot belang, onder meer om direct groene waterstof te maken.

Door de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk (380 kV) in Borssele en Gent kunnen toekomstige waterstoffabrieken bovendien grote hoeveelheden stroom afnemen. De beschikbaarheid van infrastructuur voor afvang, transport via pijpleidingen en schip, en opslag van CO2 in lege gasvelden op zee of in tanks (CCS) zal verder toenemen.

Delen: