Mobiliteit 19 juli 2017

Dé norm voor vereisten waterstofstoftankstations

CEN, het Europese comité voor standaardisatie, publiceert een normontwerp dat de minimale vereisten om de interoperabiliteit van waterstoftankstations te verzekeren, inclusief protocollen voor afleveren van gasvormig waterstof aan wegvoertuigen (brandstofcelauto’s), beschrijft. Zo’n normontwerp is noodzakelijk, nu waterstoftechnologie steeds meer in de spotlights komt.

Het normontwerp, genaamd ‘EN 17127 Gaseous hydrogen – Fueling stations – Part 1: General requirements’, komt op het juiste moment. Op dit moment vindt namelijk de introductie plaats van rijden op waterstof: een alternatieve ‘brandstof’ (officieel is het een energiedrager) voor diesel, benzine of aardgas. In Europa komen steeds meer waterstoftankstations. Er zijn zelfs al personenauto’s met waterstoftechnologie te koop.

Nederlandse norm

Honderd procent definitief is het normontwerp nog niet. Belanghebbenden kunnen namelijk tot 24 augustus 2017 commentaar indienen. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Tags:  

Delen: