Beleidsontwikkelingen 22 juni 2022

Nieuwsbericht Rijksoverheid: Eerste €30 miljoen voor demonstratieprojecten groene waterstof

22 juni – Vanaf 21 juni is de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie.

Met de regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. Hiervoor is €30 miljoen beschikbaar.

Projecten kunnen ondersteuning aanvragen op het gebied van de productie van waterstof, transport en opslag van waterstof en de toepassing van waterstof. De regeling is open tot 10 januari 2023 en werkt op een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe.

De regeling is onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma “Groenvermogen van de Nederlandse Economie” (GroenvermogenNL). Het doel van dit programma is om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie te ondersteunen.

Delen: