Beleidsontwikkelingen 30 juni 2022

Nieuwsbericht DNV: DNV ontwikkelt het H2Caps model

30 juni – In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft DNV een model ontwikkeld voor het bepalen van de mate van leveringszekerheid bij projecten die gericht zijn op het leveren van waterstof in de gebouwde omgeving.

Dit H2Caps model dient als hulpmiddel voor huidige en toekomstige waterstofprojecten bij het vaststellen van de benodigde systeemcapaciteiten onder bepaalde (variabel in te stellen) voorwaarden. Door middel van een ‘trial and error’ benadering kan met het model worden gezocht naar de minimaal vereiste capaciteit van waterstofketenelementen waarbij de leveringszekerheid nog is gewaarborgd. 

H2Caps wordt via deze weg en met toestemming van de RVO kosteloos beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, overheidsinstanties en andere belanghebbenden, om de introductie van waterstof als vervanger van aardgas te vergemakkelijken.

Als referentie voor de leveringszekerheid wordt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vooralsnog de situatie met aardgas gehanteerd (Besluit Leveringszekerheid als onderdeel van de Gaswet), maar het staat de gebruiker vrij om met dit model effecten van afwijkende uitgangspunten te bestuderen.

Delen: