Over waterstof 28 april 2017

Nieuwe voorzitter H2-Platform

Met ingang van 1 mei 2017 treedt Robert Dencher aan als voorzitter van het H2-Platform en volgt daarmee Mariëtte van Empel, Ministerie Infrastructuur en Milieu, op.

Robert behaalde zijn ingenieurstitel aan de TU Delft, was daarna enkele jaren eigen ondernemer consultant en werkte vervolgens 35 jaar bij Shell in een verscheidenheid van internationale commerciële rollen, veelal met aardgas, tot zijn pensioen in december 2016.

Bij Shell China was hij tussen 2000 en 2005 directeur New Business Development. In Zuid-Korea was Robert tussen 2005 en 2010 Country Chair, de hoogste lokale vertegenwoordiger van Shell en in die functie verantwoordelijk voor de algemene zakelijke belangen van het concern, met name op het gebied van LNG.

Terug in Nederland sinds 2010, was Robert hoofd van de afdeling Government Relations voor Shell in Nederland. In die functie was hij verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten met topambtenaren, politici en andere stakeholders. Deze laatste verbindende functie binnen Shell is een uitstekende brug naar zijn nieuwe uitdaging als voorzitter van het H2- Platform, een verbindende rol bij uitstek in de Triple Helix tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Delen: