Industrie 11 augustus 2020

Nieuw windpark op zee krijgt ook waterstoffabriek

CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, heeft de aanbesteding gewonnen voor de bouw van een nieuw windmolenpark op zee. Onderdeel van dit park, dat in 2023 in gebruik wordt genomen, is een waterstoffabriek om windenergie op te slaan.

Zonder subsidie

Het windpark ‘Hollandse Kust’ (noord) wordt gebouwd zonder subsidie, op 18,5 kilometer van de kust bij Egmond aan Zee. Het windpark levert ten minste 3,3 TWh per jaar, waarmee meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien.

Groene waterstoffabriek

Nadeel van windmolens is dat de energieproductie afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het opvangen van pieken en dalen en het integreren van deze elektriciteit in het landelijke energiesysteem vereist nieuwe technologie. Daarom zal dit windpark vijf belangrijke technologische demonstraties bevatten die in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden. Eén daarvan is een groene waterstoffabriek.

Als de energievraag laag is (daluren) terwijl het hard waait, kan een overschot aan windenergie ontstaan. Met behulp van een waterstoffabriek kan met de overtollige windenergie groene waterstof geproduceerd worden. Vervolgens kan die waterstof weer worden omgezet naar elektriciteit, bijvoorbeeld als de energievraag hoog is tijdens piekuren en te weinig windenergie wordt opgewekt om aan de vraag te voldoen. Op deze manier fungeert de waterstoffabriek in feite als een energieopslagsysteem.

Energiebuffer

Zo’n buffer die elektriciteit kan opnemen en afgeven wanneer nodig, is van groot belang om steeds meer gebruik te maken van groene energiebronnen (windmolens en zonnepanelen) en tegelijkertijd het landelijke elektriciteitsnet in balans te houden. Dat laatste is belangrijk om stroomstoringen te voorkomen. Waterstof zal een grote rol spelen als energiebuffer en daarmee bijdragen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te behalen.

Maarten Wetselaar, directeur Shell Integrated Gas en New Energies: “Dit windpark is een cruciaal onderdeel van een nieuwe waardeketen van wind tot waterstof. Deze investering past daarmee goed bij onze aspiraties om op competitieve wijze meer en schonere energie te leveren aan onze klanten, thuis, onderweg en op het werk.”

Delen: