Over waterstof 25 juni 2021

H2 event: Nieuw beleid in aantocht, wat doet het voor waterstof?

Aan mooie vergezichten en ambities rond waterstof geen gebrek. De Europese commissie heeft vorig jaar al een waterstof strategie gepresenteerd. In Nederland kwam het kabinet met een kabinetsvisie waterstof. Ook de verkiezingsprogramma’s van bijna alle partijen stonden bomvol positieve woorden over deze duurzame energiedrager. De harde werkelijkheid is dat duurzaam geproduceerde waterstof momenteel nog maar beperkt van de grond komt. Maar hoop gloort.

Prikkels ontbreken

Op dit moment is het beleid nog te beperkt om bedrijven te verleiden tot grootschalige productie en toepassing van groene of blauwe waterstof. Subsidies of andere prikkels ontbreken of werken onvoldoende. Fossiel aardgas of diesel in de mobiliteit blijven aantrekkelijker. Brusselse regels over staatsteun en duurzaamheid staan – onbedoeld – de vergroening van onze energievoorziening met waterstof in de weg.

Nieuwe regelgeving

Maar hoop gloort. In Europa worden de staatsteunregels momenteel herzien. Binnenkort presenteert de Europese Commissie het ‘Fit for 55% package’ met ambitieuze maatregelen om over 10 jaar al de uitstoot fors verminderd te hebben. Nieuwe regelgeving over duurzame energie (RED III) is in aantocht. In Nederland werkt een Cross-sectorale werkgroep aan concrete voorstellen voor waterstof, mede als input voor een nieuw regeerakkoord.

H2 Event

Wat kunnen we verwachten en zal het genoeg zijn? Die vragen staan centraal in het event van het H2-Platform aanstaande vrijdag 2 juli 2021.

Daar zullen Sarah Nelen, vice-president van het kabinet van Commissaris Timmermans en Jorgo Chatzimarkakis, de Secretaris-Generaal van Hydrogen Europe ingaan op het aankomende EU-beleid. Jorg Gigler, voorzitter van de Cross-sectorale Werkgroep Waterstof zal ingaan op de zaken die nationaal opgepakt moeten worden. De Directeur van Vertogas zal de ontwikkeling van de certificering van duurzame waterstof toelichten. Doe vrijdagmiddag 2 juli mee met onze online meeting en schrijf je in!

Aanmelden:

    Delen: