Duurzaamheid 27 mei 2021

Nederlandse order voor Hyzon waterstoftrucks

Twee Nederlandse transportbedrijven investeren flink in waterstof. Jan Bakker Transport en Millenaar & Van Schaik Transport hebben bij Hyzon Motors Europe in totaal 20 waterstoftrucks besteld.

Hyzon heeft een fabriek in Winschoten. Op dit moment wordt de serieproductie voorbereid. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Holthausen Clean Technology. Dit bedrijf in de kop van Groningen heeft de afgelopen jaren de nodige expertise verworven met de ombouw van voertuigen naar waterstofaandrijving.

Angela Docter-Bakker (tweede van rechts) bij de ondertekening van de order voor emissievrije waterstofvrachtwagens bij Hyzon.

Waterstoftrucks voor wegenbouw

De order van Jan Bakker Transport en Millenaar & van Schaik Transport B.V. bestaat uit in totaal 20 emissievrije zware vrachtwagens voor uiteenlopende wegenbouwprojecten in Nederland.  De levering van de eerste twee vrachtwagens aan Jan Bakker wordt in september 2021 al verwacht. De overige zullen naar verwachting in de loop van 2021 en 2022 volgen. Jan Bakker en Millenaar & Van Schaik zijn met het plaatsen van de order de eerste transportbedrijven met zwaar transport voertuigen zónder enige uitstoot in Nederland.

Tanken van waterstof

De vrachtwagens tanken waterstof en kunnen circa 520 kilometer rijden op één tankbeurt. Waterstof wordt in het voertuig omgezet in elektriciteit door een brandstofcel. De uitstoot bevat uitsluitend waterdamp en er ontstaat geen luchtverontreiniging door stoffen als koolstofmonoxide, stikstofoxiden of fijnstof.

Waterstof in infrabranche

De vraag naar emissieloos transport in de infrabranche groeit. “Door te investeren in innovatie kunnen wij onze werkzaamheden uitstootvrij uitvoeren. Daarmee beantwoorden we enerzijds de vraag van de opdrachtgever en zorgen we anderzijds voor schoner en duurzamer wegtransport. Een win-win situatie, aldus Angela Docter-Bakker, directeur Duurzaam Transport B.V. bij Jan Bakker. Naast de 10 waterstofauto’s verwacht de onderneming nog voor de zomer ook 3 nieuwe elektrische vrachtwagens in gebruik te nemen.

Al jaren investeert Jan Bakker in duurzaamheidsmaatregelen zoals de realisatie van windmolens en zonnepanelen, alternatieve brandstoffen als HVO, waterstof en elektrisch rijden. Angela: “We hopen dat meer opdrachtgevers volgen en we op deze manier samen het transport kunnen verduurzamen.”

Delen: