Waterstof als systeemdrager 01 april 2019

‘Nederlands-Duitse samenwerking nodig voor behalen klimaatdoelen’

Nederland en Duitsland zouden nauwer moeten samenwerken op het gebied van energieonderzoek. Dat zegt onderzoeker Jan Frederik Braun van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Nederland en Duitsland delen ambitieuze klimaatdoelen. Beide landen hebben een gemeenschappelijk belang bij een versnelde en goedkopere opschaling van de energietransitie. Gedeelde strategische belangen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn onder andere warmte, waterstof, e-mobiliteit en opslag.

Prioriteitenprogramma stimuleren

Toch is er op dat gebied nauwelijks sprake van een structurele samenwerking, zo concludeert Braun in zijn studie Energy R&D. Made in Germany. Strategic Lessons for the Netherlands. Hij pleit daarom voor het optuigen van een zogenoemd bilateraal energieprioriteitenprogramma, dat met geld van beide landen grensoverschrijdend onderzoek moet stimuleren.

Intenties voor samenwerking al sinds 2000

Braun: “Er worden op politiek niveau wel intenties uitgesproken, maar van financiering is er meestal geen sprake. Ik heb memorandums of understanding tussen Nederlandse en Duitse regeringen gelezen die teruggaan tot het jaar 2000. Als ik dan een ministerie belde om te vragen op welke manier die intenties in de praktijk zijn omgezet, was het antwoord vaak: ‘geen idee’.”

Duitsland verder met energietransitie

Braun pleit voor programma’s met een langere looptijd, zoals die in Duitsland bestaan. Als voorbeelden noemt hij Sinteg (onder meer slimme netten) Kopernikus (onder meer industriële processen en systeemintegratie) en Living Labs (voor regulatorische vraagstukken). Dat staat volgens hem in schril contrast met de situatie aan de andere kant van de grens.

Lees het volledige interview in Energeia

Delen: