Beleidsontwikkelingen 06 december 2022

‘Nederland op schema met elektrolysecapaciteit’

Nederland ligt op schema om de ambitie van 500 megawatt binnenlandse elektrolysecapaciteit in 2025 te behalen en mogelijk zelfs te overtreffen. Dat schrijft de minister van Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer in een brief over Voortgang Waterstofbeleid.

Volgens de minister komt dat doordat het al in 2023 mogelijk is om ongeveer 1 gigawatt aan elektrolysecapaciteit te subsidiëren. Het gaat dan onder meer om projecten voor waterstoffabrieken (elektrolysers) in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam. Die komen in aanmerking voor IPCEI (Important Project of Common European Interest) subsidie. Verder is het beleid gericht op het stimuleren van gebruik van hernieuwbare waterstof in raffinaderijen (raffinageroute).

Routekaart waterstof

In de Routekaart Waterstof roepen deelnemers van het NWP onder meer op tot meer ambitieuze doelen voor de nationale ontwikkeling van hernieuwbare waterstof. Het NWP stelt voor dat het doel van 3-4 GW aan elektrolysecapaciteit in 2030, zoals in het Klimaatakkoord vastgelegd, wordt verdubbeld naar 6-8 GW. “Om er zeker van te zijn dat Nederland de te verwachten Europese doelen voor gebruik van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen”.

Import groene waterstof

In de brief aan de kamer is ook te lezen dat meer werk wordt gemaakt van import van waterstof. “Sinds 2020 is een aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere landen ondertekend voor het faciliteren van contacten tussen bedrijven, havens en kennisstellingen. Dit zijn Portugal, Chili, Uruguay, Canada en Namibië. In 2022 zijn daar de Verenigde Arabische Emiraten en Oman bij gekomen. Daarnaast bereid ik gesprekken voor met onder andere Marokko, Zuid-Afrika, Australië en Curaçao over nauwere relaties”, aldus minister Rob Jetten.

Derde en vierde golf IPCEI Waterstof

“Daarnaast heb ik in totaal € 794 miljoen gereserveerd voor de derde en vierde golf van IPCEI waterstof. Een aantal van de deelnemende projecten in deze golven is gerelateerd aan import. De projecten die deelnemen aan het traject behelzen import van waterstof in verschillende vormen (vloeibare waterstof, ammonia en LOHC) van binnen en buiten Europa. De verdeling van de middelen over concrete projecten wordt in 2023 bekendgemaakt.”

Delen: