Gebouwde omgeving 07 maart 2019

Nederland en China samen op weg met waterstof

Het Holland Innovation Netwerk spant zich in voor uitwisseling van kennis en technologie tussen Nederland en China op het vlak van waterstof en mogelijke toepassingen.

Delen van kennis en technologie over waterstof

Het Holland Innovation Network heeft een rapport uitgebracht met informatie voor bedrijven, kenniscentra en overheid. De insteek is innovatie en samenwerking om waterstof en de daarvoor benodigde technologie sneller van de grond te krijgen. Niet alleen als het gaat om mobiliteit (in China rijden al heel wat stadsbussen met een waterstofbrandstofcel) maar ook op het vlak van verwarming van huizen en de toepassing van waterstof in industriële processen.

Mogelijkheden met waterstof

Het rapport “New Energy Vehicles; Developments in China, the Netherlands and prospects for Sino-Dutch cooperation in the field of commerce and policy 1” is onlangs vrijgegeven. Het schetst de situatie met waterstof in Nederland en China en licht een aantal mogelijkheden uit om de waterstofeconomie en de energietransitie in de komende jaren te versnellen. Net als Nederland focust ook China op het terugdringen van fossiele brandstoffen. Nederland schroeft de aardgaskraan steeds verder dicht en China wil van kolencentrales af.

Klik hier voor meer informatie.

Een database over de Chinese waterstofsector is op aanvraag bij het H2platform beschikbaar via Jean-Paul de Poorter: jean-paul.depoorter@h2-platform.nl

Delen: