Kennisdossier 13 maart 2018

Miljoenen aan subsidie in 2018 voor waterstof en hernieuwbare energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat trekt geld uit voor projecten met waterstof en hernieuwbare energie. De regeling is per 3 april van kracht.

De subsidieregeling is op 13 maart (2018) bekendgemaakt in de staatscourant. Het betreft subsidie voor initiatieven voor een beter klimaat en een gezondere leefomgeving.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt

Opvallend is dat de overheid een aanzienlijk bedrag reserveert voor waterstof. 3,88 miljoen euro zit er in de pot voor projecten waarin waterstof een hoofdrol heeft. De subsidieregeling geldt van 3 april tot en met 25 september 2018. Hierbij geldt wel: op = op! Dus, wie het eerst komt met een aanvraag, die het eerst maalt.

Hernieuwbare energie

De regeling richt zich ook op hernieuwbare energie. In de zijlijn kunnen initiatieven met waterstof daarvan mede profiteren. In dit geval is te denken aan projecten om niet gebruikte zonne- en/of windenergie in te zetten voor de productie van waterstof.

Bekijk ook: Routekaart naar waterstof

Stimuleren van onderzoek

Voor hernieuwbare energie trekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat flink wat geld uit. De subsidie is bedoeld voor onderzoeksinitiatieven. In totaal is 50 miljoen aan subsidie beschikbaar. Per verkennende studie is maximaal 75.000 euro mogelijk en voor een haalbaarheidsstudie is dat maximaal 50.000 euro. Deze regeling geldt van 3 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Delen: