Kennisdossier 29 maart 2018

MetroHyVe maakt zich sterk voor goede uitrol waterstof

Waterstof is misschien wel de belangrijkste oplossing voor het komende tekort aan fossiele brandstoffen. Het is een belangrijk component voor een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Je kan waterstof produceren uit elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa. Toch wordt waterstof momenteel vooral geproduceerd uit aardgas. Een ding ontbreekt nog altijd: een gestandaardiseerde hoeveelheidsmeting en kwaliteitsmeting- en controle van waterstof bij waterstoftankstations. Daar maken diverse partijen zich hard voor.

MetroHyVe

Neem het Europese onderzoeksproject EMPIR MetroHyVe (Metrology for Hydrogen Vehicles). Dit is een nieuw internationaal langjarig project met een looptijd van 2017 tot 2020. MetroHyVe biedt oplossingen voor uitdagingen als het gaat om hoeveelheidsmeting en kwaliteitsmeting- en controle van waterstof bij waterstoftankstations. Daarnaast is er nog de NEN die voor dit project verantwoordelijk is voor ‘Creating Impact’. NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces en onderzoekt in hoeverre normalisatie mogelijk is en of er interesse voor bestaat.

Eerste workshop groot succes

MetroHyVe organiseerde op 24 januari 2018 de eerste workshop rondom het onderwerp hoeveelheidsmeting  en kwaliteitsmeting. De workshop had als doel om partijen die geen projectpartners zijn, in staat te stellen input te leveren voor dit onderzoeksproject. Daarnaast konden ze hun eigen specifieke meetuitdagingen en-ervaringen aandragen. Er waren in totaal 43 deelnemers uit 14 verschillende landen. Er waren zelfs mensen buiten Europa aanwezig, zoals Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Slot-workshop

Onder de deelnemers waren onder meer belanghebbende autofabrikanten, laboratoria, instrumentfabrikanten, standaardisatiecommissies en metrologie-instituten. Als het project wordt afgesloten in 2020, organiseert NEN een slot-workshop om alle opgedane kennis te delen. Hoewel het onderwerp voor de buitenstaanders wellicht een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is, kan het belang van metrologie en brandstofkwaliteit voor de commercialisering van waterstof niet vaak genoeg worden benadrukt, vooral nu er een grote waterstofinfrastructuur in heel Europa in ontwikkeling is.

Dilemma

De industrie staat voor het dilemma dat ze moeten voldoen aan bepaalde meetvereisten (vastgelegd in Europese wetgeving). Die kunnen momenteel niet geleverd worden omdat er een gebrek is aan beschikbare methoden en normen. Het doel van het MetroHyVe-project is om ervoor te zorgen dat deze meetuitdagingen de wereldwijde opname van waterstofvoertuigen in de automobielmarkt niet verhinderen.

Meer weten over EMPIR MetroHyVe (Metrology for Hydrogen Vehicles)? Kijk dan hier. Voor het volledige verslag van de eerste workshop ga je naar deze link.

Delen: