Duurzaamheid 19 juli 2021

FrieslandCampina kiest voor groene waterstof

Melk is de witte motor! En die witte motor wordt in Groningen bij de boer opgehaald met een melkwagen op groene waterstof van FrieslandCampina.

Het zuivelbedrijf heeft onlangs een Hyzon HyMax 450 in gebruik genomen voor een 50-tons melkwagen. Het is een primeur. FrieslandCampina wil hiermee de CO2-uitstoot in het agrarisch transport verder verlagen. De tanks worden om die reden ook gevuld met groene waterstof, omdat die maximaal bedraagt aan een lagere uitstoot.

Groene waterstof uit regio Groningen

De Hyzon HyMax 450 is door Holthausen Clean Technology gerealiseerd op basis van een DAF CF truck. De dieselmotor heeft plaats gemaakt voor een elektromotor, die zijn stroom krijgt van een brandstofcel. FrieslandCampina kan alleen in de regio Groningen van deze melkwagen gebruikmaken, omdat hier de groene waterstof is te tanken. Het plan is om deze vorm van duurzaam vervoer ook elders in Nederland uit te rollen als daar geschikte tankstations operationeel worden.

Verduurzaming met waterstof

Hans Wieleman, Manager Milk Logistics bij FrieslandCampina: “We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap. Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes – gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord. Transport is en blijft belangrijk voor de verdere verduurzaming bij FrieslandCampina. Samen met deze betrokken partijen willen we de klimaatimpact van onze melkwagens tot een minimum beperken.”

Elektrisch pompen van melk

FrieslandCampina heeft eerder al het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het boerenerf doorgevoerd. Door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door leden-melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. Met de eerste melkwagen rijdend op waterstof, wordt een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen.

Krachtige motor van 450 kW

De Hyzon HyMax 450 heeft een elektromotor van 450 kW die stroom krijgt van een brandstofcel van 100 kW. De melkwagen kan 40 kg waterstof meenemen bij een druk van 350 bar. Een 140 kWh batterij levert extra energie, wanneer die nodig is voor bijvoorbeeld het optrekken. De boordspanning is 700 volt.

Delen: