Industrie 01 april 2022

Meer partners NortH2 groene waterstofproject

Eneco haakt aan bij NortH2. Dit consortium wil in 2030 elektrolysers met 4GW capaciteit realiseren die met windenergie groene waterstof produceren voor industrieel gebruik.

NortH2 is een consortium van Equinor, Gasunie, Groningen Seaports, RWE en Shell Nederland. Samen onderzoeken ze de haalbaarheid van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof voor industrieclusters in Noordwest-Europa. Ook de provincie Groningen ondersteunt NortH2. Vanuit de ambitie om Groningen als groene waterstof-hub op de kaart te zetten.

Meer slagkracht voor groene waterstof

Met de toetreding van Eneco als investeringspartner neemt de slagkracht toe. Tegelijk heeft OCI zich gemeld om samen te werken met NortH2. Dit bedrijf produceert ammonia en methanol voor de industrie. Met de groene waterstof wil OCI een flinke stap zetten richting duurzame productie.

Groene waterstofstrategie van OCI

“We zijn erg blij met het toetreden van Eneco én met de groene waterstofstrategie van een grote speler als OCI. Deze samenwerkingen onderstrepen de conclusies uit onze haalbaarheidsstudie dat er een grote vraag is bij de industrie naar een stabiel aanbod aan groene waterstof. En dat ook de ketenaanpak nodig is om tot zo’n grootschalig aanbod te komen. Samen met Eneco willen we blijven investeren om onze bijdrage te leveren aan een duurzame economie en het behalen van de klimaatdoelen.”, aldus Erik Mobach, project lead van NortH2.

Delen: