Industrie 30 januari 2023

Limburgs huisvuil bron voor groene waterstof

Het FUREC-project van energiemaatschappij RWE, dat circulaire en groene waterstof wil produceren uit niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval in Limburg, heeft een subsidie van 108 miljoen euro ontvangen uit het Innovatiefonds van de Europese Unie.

Huisvuil als grondstof voor groene waterstof? Het klinkt als rocket-science, maar in de hele wereld zijn er initiatieven op dat vlak. In elk geval is het een manier om de uitstoot van CO2 te reduceren, die vrij zou komen als het niet voor hergebruik geschikte afval zou worden verbrand.

3,6 miljoen CO2-uitstoot besparen

Het FUREC (Fuse Reuse Recycle) project van RWE omvat twee in Limburg te bouwen installaties die huishoudelijk restafval omzetten in groene waterstof. In 10 jaar tijd is daarmee 3,6 miljoen CO2-uitstoot te besparen.

700.000 ton afval per jaar verwerken

In het Limburgse Zevenellen is een voorbehandelingsinstallatie gepland om niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval om te zetten in brandstofpellets (korrels). Die installatie moet 700.000 ton afval per jaar verwerken, waarvan ongeveer 50% textiel en papier zal zijn. De pellets zullen vervolgens worden omgezet in waterstof in een tweede RWE-fabriek op het industrieterrein Chemelot in Limburg.

54.000 ton groene waterstof

Uiteindelijk moet dat naar verwachting 54.000 ton groene waterstof per jaar opleveren. Dit komt volgens RWE overeen met de opbrengst van een 700 megawatt offshore windpark met gekoppelde elektrolysers. De waterstof is bestemd voor bedrijven, die daardoor hun aardgasverbruik met meer dan 280 miljoen kubieke meter kunnen verminderen. Om een idee te geven: dat is de helft van het jaarlijkse gasverbruik in de provincie Limburg.

Grondstof voor industrie

Bij de productie van groene waterstof uit de pellets komt wel CO2 vrij, maar die wordt afgevangen en opgeslagen. Deze CO2 is dan beschikbaar als grondstof voor bijvoorbeeld de chemische industrie. In 2024 valt de definitieve investeringsbeslissing, zo meldt RWE.

‘Circulaire economie’

De energiemaatschappij ziet de subsidie als een belangwekkende opsteker. “FUREC is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie op zijn best, waarbij afval wordt gebruikt voor de productie van waterstof”, aldus Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE. “De toezegging van het Innovatiefonds van de Europese Unie (EU) laat dit zien en onderstreept dat RWE met dit project een belangrijke bijdrage kan leveren aan het koolstofvrij maken van de economie.”

“Voor de chemische industrie biedt waterstof een groot potentieel om het productieproces van grondstoffen duurzamer te maken. Dit is waar ons project om de hoek komt kijken. Met FUREC faciliteren we de ontwikkeling van een centrum voor de circulaire economie in de provincie Limburg. Tegelijkertijd stellen we de chemische industrie in staat haar CO₂-uitstoot te verminderen. Dankzij FUREC kan Limburg als blauwdruk dienen voor andere locaties in Nederland en in Europa.”

Delen: