Onderzoek 02 april 2021

Kustlijnonderhoud met waterstof

Scheepsbouwer Royal IHC in Kinderdijk kan aan de slag met bouwen van een sleephopperzuiger op waterstof. In 2024 moet die operationeel zijn voor onderhoudswerkzaamheden aan de Nederlandse kustlijn.

Royal IHC heeft zeer recent de vereiste classificatie gekregen van Bureau Veritas. De aanvraagprocedure daarvoor is in 2019 gestart. Royal IHC werkt in dit project nauw samen met Rijkswaterstaat. Deze instantie zoekt naar oplossingen om de CO2-uitstoot bij onderhouds- en baggerwerkzaamheden te verminderen. Het streven is om in 2030 helemaal CO2-neutraal te werken aan onze waterwegen en kustlijn.

Wat doet een sleephopperzuiger?

Een sleephopperzuiger kan grote hoeveelheden zand van de zeebodem verplaatsen om onze kustlijn sterk te houden als natuurlijke zeewering. Royal IHC is een van de specialisten in de bouw van dergelijke baggerschepen. Nu zijn de pijlen gericht op een variant die op waterstof kan opereren en slechts water als emissie uitstoot.

Sleephopperzuiger in bedrijf (foto: Royal IHC).

Waterstof en energie terugwinnen

Deze zogenaamde LEAF (Low Energy Adaptive Fuel) hopper moet in 2024 bedrijfsklaar zijn. Het is dan ook de bedoeling dat hij draait op groene waterstof. Verder is in het ontwerp veel aandacht geschonken aan efficiency. De elektrische aandrijving krijgt uiteraard stroom van waterstofbrandstofceltechnologie. Daarnaast wordt gekeken naar systemen om energie terug te winnen.

CO2- neutraal onderhoud

De afgifte van de benodigde AiP geven Royal IHC en Rijkswaterstaat het vertrouwen om door te gaan met de ontwikkeling als een oplossing voor CO2-neutrale werkzaamheden voor de bescherming van de Nederlandse kustlijn.

Delen: