Kostenaspecten van waterstof in de industrie

Schaalvergroting zal nodig zijn om de prijs per eenheid waterstof in de richting te krijgen van het fossiele alternatief, veelal aardgas. Aardgas is nu enkele malen goedkoper per MJ vergeleken met grijze waterstof laat staan vergeleken blauwe of groene waterstof. De mate waarin emissievrije waterstof op prijs kan concurreren met aardgas is afhankelijk van factoren als de CO2-ETS prijs, kostprijsontwikkeling van de electrolyser en de prijs van aardgas en elektriciteit.

Globaal worden de investeringskosten (CAPEX) van een electrolyser van 1GW nu op euro € 1 miljard geraamd (Total Installed Costs). Dat leidt tot een CAPEX kost van meer dan 1 cent/kWh bij 6000 draaiuren per jaar met een afschrijving over 15 jaar. Dat zou terug moeten naar € 350 miljoen om groene waterstof concurrerend te maken met de conventionele opwekking uit aardgas nu (zie de HYChain studie). Grijze waterstof kost nu onbelast ongeveer € 1.5 tot € 2,- per kg. Dit zal bij het afvangen van CO2 oplopen naar € 2,5 tot € 3,-. Groene waterstof is nog duurder maar zal mogelijk na 2030 ook rond de € 3,- per kg kosten. Aardgas kost (onbelast en zonder CO2-kosten) voor dezelfde hoeveelheid energie nu ruim onder de euro. Er is dus een behoorlijke kosten-kloof te overbruggen voor emissie-vrije waterstof door de industrie als energiedrager wordt ingezet.

Zie de pagina Kosteneffectiviteit van waterstof voor de mogelijke prijsontwikkeling van waterstof.