Waterstof als systeemdrager 11 april 2017

Kosten waterstofinfrastructuur Duitsland berekend: 61 miljard euro in 40 jaar

Waterstof tanken

Volgens wetenschappers van het Forschungszentrum Jülich is 61 miljard euro nodig om een complete waterstofinfrastructuur voor het wegverkeer in Duitsland te realiseren. Dat lijkt veel geld, maar onder de streep is het goedkoper dan het huidige netwerk voor de distributie van fossiele brandstoffen.

Waterstofinfrastructuur als oplossing?

Wind- en zonne-energie zijn duurzaam, maar leveren niet altijd gelijkmatig energie en ook niet altijd op tijdstippen waarop deze energie het meeste nodig is. Waterstoftechnologie biedt uitkomst, maar om dit grote schaal te introduceren zijn investeringen noodzakelijk. Volgens de wetenschappers gaat het om een bedrag van 61 miljard euro in Duitsland, een investering die over veertig jaar wordt uitgesmeerd.

Onder de streep goedkoper

Onder de streep is investeren in waterstofinfrastructuur echter goedkoper dan doorgaan met het huidige netwerk van fossiele brandstoffen. In totaal hebben 633 beheerders van het distributienet in 2013 ongeveer 2 miljard euro uitgegeven voor het onderhouden en uitbouwen van het aardgasnet. Waterstoftechnologie is op termijn goedkoper en ook veel schoner.

“De prijs van waterstof een paar eurocent per kWh onder of boven de huidige benzineprijzen liggen”

Technologische oplossingen

Waterstoftechnologie past het beste in de huidige manier van mobiliteit, dankzij korte tankperiodes van 3 minuten maar ook forse rijafstanden tot wel 700 kilometer. Ook de opslag van waterstof past binnen de huidige technologische oplossingen. Elektrolyse-installaties halen waterstof uit water dat vervolgens opgeslagen kan worden in onderaardse zoutholtes, zoals ook gebeurt bij aardgas. Dat stellen wetenschappers van het Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-3).

Totale kosten

Om waterstoftechnologie en -distributie grootschalig op poten te zetten, is in Duitsland een netwerk van pijpleidingen nodig met een lengte van 42.000 kilometer. Ook zijn over veertig jaar 10.000 nieuwe tankstations voor waterstof nodig om 75 procent van de personenauto’s van waterstof te voorzien. Het totale bedrag van de elektrolyse-installaties, pijpleidingen, tankstations voor waterstof en de ontsluiting van holtes zou 61 miljard euro bedragen.

“Waterstoftechnologie past het beste in de huidige manier van mobiliteit, dankzij korte tankperiodes van 3 minuten maar ook forse rijafstanden tot wel 700 kilometer.”

Prijs vergelijkbaar met benzine

De wetenschappers hebben berekend dat voor een vloot van zo’n 10.000 auto’s op brandstofcellen een landelijk dekkend net van tankstations nodig is, maar dat een relatief geringe elektrolysecapaciteit van zo’n 23 MW in het jaar 2025 voldoende is. Om op lange termijn 75 procent van de Duitse personenauto’s van waterstof te voorzien, is naar schatting een totaal elektrisch vermogen van 28 GW nodig. En de prijs van waterstof? Die zou een paar eurocent per kWh onder of boven de huidige benzineprijzen liggen.

Beter klimaat

Het klimaat wordt ook beter van waterstoftechnologie, want de hoeveelheden stikstofoxiden en fijnstof nemen in de steden drastisch af. Waterstofauto’s stoten immers alleen waterdamp uit. Duitsland is fanatiek met waterstof. Een consortium van diverse bedrijven en de overheid, genaamd H2 MOBILITY, wil het huidige aantal van twintig waterstoftankstations in zes jaar tijd laten groeien naar een totaal van 400. In 2018 en 2019 moeten er nog 100 nieuwe tankstations bij komen. Die komen vooral in de periferie van grote Duitse steden.

Delen: