Industrie 23 december 2021

Komt er een waterstoffabriek in Zutphen?

Waterstofcoöperatie GldH2 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen. De fabriek moet komen te staan op het bedrijfsterrein van metaalverwerker Aurubis.

“Subsidie is nodig om de businesscase rond te kunnen rekenen”, zegt GldH2-bestuurslid Wiebe Boer in een bericht op de website van GldH2. “We zijn zeer innovatief bezig in een kleine maar groeiende markt. Om de waterstofontwikkelingen van de grond te krijgen is in de beginperiode subsidie nodig.”

Waterstofsubsidie

GldH2 maakt gebruik van het Europese subsidieprogramma REACT. Dat is ingesteld om bedrijven en innovaties te ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op verduurzaming. Met waterstof uit Zutphen kunnen bedrijven de schadelijke uitstoot beperken en wordt de energietransitie een stuk eenvoudiger. GldH2 heeft een aanvraag voor 5 miljoen euro subsidie ingediend.

Waterstofproductie voor meerdere afnemers

De afgelopen weken heeft GldH2 verschillende intentieverklaringen getekend met bedrijven in de regio. De Duitse metaalproducent Aurubis gaat waterstof gebruiken in het productieproces in zijn vestiging in Zutphen. Benegas gaat waterstof vervoeren naar afnemers en Kuster H2 Energy gaat de waterstof verkopen bij haar nieuwe waterstoftankstation in Doetinchem. Arriva wordt daar de grootste afnemer en gaat streekbussen in de Achterhoek en de Cleantech Regio laten rijden op waterstof.

Investering van 10 miljoen euro

De waterstoffabriek vraagt een investering van bijna 10 miljoen euro. Er komen twee electrolysers van elk 1 mW, compressiesystemen en waterstofopslag. Ook wordt een deel van het budget gestoken in de inrichting van de productielocatie. GldH2 meldt dat de fabriek snel kan worden opgeschaald als de vraag naar waterstof stijgt. Begin 2022 wordt bekendgemaakt of de subsidie wordt toegekend. De fabriek moet er uiterlijk december 2023 staan.

Zonnepark voor energieproductie

De waterstoffabriek wordt in de toekomst omringd door een zonnepark waar duurzame energie wordt opgewekt die nodig is bij de productie van groene waterstof. De lokale energiecoöperatie Zutphen Energie gaat het zonnepark realiseren.

Delen: