Jean-Paul de Poorter

Jean-Paul de Poorter

In 2009 schreef ik mee aan het eerste Plan van Aanpak Elektrisch Rijden en in 2014 – voor het thema waterstof – aan Een duurzame brandstofvisie met LEF. Van daaruit raakte ik in 2015 betrokken bij het H2 Platform in wording. Mijn kracht als secretaris is dat ik complexe vraagstukken en discussies in begrijpelijke taal kan structureren en kan terugbrengen tot de kern. Dat helpt het H2 Platform, waar uiteenlopende experts bij betrokken zijn die elkaar niet per se verstaan. En dat helpt de waterstofwereld, omdat begrijpelijke taal nodig is om de politiek en het publiek effectief over waterstof te kunnen bereiken. Jean Paul beheert namens het H2 Platform de Werkgroep Duurzaamheid