Hans van Vliet

Hans van Vliet

Ik heb een belangrijk deel van mijn loopbaan gewerkt voor de (petro-)chemie, waar ik onder meer actief was in emissiebeperking en energie-efficiëntie. Waterstof is in die branche een grondstof. In 2013 was ik betrokken bij de oprichting van het Rotterdams Waterstof Platform dat zich vooral richtte op mobiliteit. Dit platform is opgegaan in het nationale H2 Platform. Binnen het H2 Platform trek ik het thema utiliteitsvoertuigen. Dit zijn de zwaardere voertuigen: trucks, trekkers maar ook bestelwagens en specials. Ik heb daarbij een voorkeur voor het verbinden van partijen in concrete projecten, want ‘voertuigen aan de pomp’ is waar het nu om gaat. Daarbij komt mijn ervaring met business development goed van pas.