Dirk Schaap

Dirk Schaap

Ik ben een ‘beleidsadviseur met ondernemerstrekken’ bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik signaleer kansen en verbind partijen voor sluitende businesscases in duurzaam tran-sport, met aandacht voor de wijze waarop transport is en zal worden ingebed in ons complete energiesysteem. Waterstof is daarbij nu tot mijn grote genoegen welhaast vanzelfsprekend in beeld. Ik activeer mijn netwerk in de financiële sector en in Europese innovatie- en subsidieprogramma’s om projecten aan de praat te krijgen. En met mijn netwerk op het gebied van standaardisatie (NEN, CEN/CENELEC, ISO) draag ik bij aan Europese en mondiale standaardisatie, om marktintroductie van schone brandstoffen te ondersteunen en wettelijke en administratieve barrières te slechten. Ik geloof in de kracht van samenwerking tussen overheden en marktpartijen en voel mij daarom zeer thuis bij het H2 Platform.