Alex Kaat

Alex Kaat

Sinds maart 2019 werk ik als zelfstandig adviseur public affairs en communicatie, met name op het terrein van de energietransitie. Al ruim 20 jaar is er een duidelijke rode lijn in mijn werk: zorgen dat mensen, bedrijven en organisaties de gewenste stappen nemen. Tot maart 2019 werkte ik bij energiebedrijf Eneco als senior public affairs man. Ik onderhield de contacten in politiek-bestuurlijk ‘Den Haag’, zat aan tafel bij het Klimaatakkoord en was bestuurslid van de Nederlandse Windenergie Associatie NWEA. In de jaren voor Eneco was ik de manager communicatie en advocacy van de wereldwijd werkende NGO ‘Wetlands International’. Hier waren de VN-toppen, de internationale media en het wereldwijde netwerk aan kantoren mijn speelveld. Voor die tijd werkte ik als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en bij Rijkswaterstaat. In het kernteam van het H2-Platform heb ik als taak de strategische communicatie vorm te geven. Dat betekent: scherp bepalen wat we willen verbeteren in bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van waterstof; vervolgens zorgen dat we daar goede verhalen voor hebben en dat we een effectieve communicatie richting en met stakeholders voeren. Alex beheert namens het H2 Platform de werkgroep Public Affairs