Kernteam

Kenteam H2Platform

Het Kernteam zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het H2Platform en stemt regelmatig af.

Voorzitter Robert Dencher en secretaris Jean-Paul de Poorter borgen de algemene visievorming en belangenbehartiging. Zo zijn zij nauw betrokken bij de inbreng van het H2Platform voor (de implementatie van) het Klimaatakkoord en staan zij daarover in contact met platformdeelnemers en andere belangenorganisaties. Verder trekken zij de onderwerpen mobiliteit respectievelijk duurzaamheid’.

Jaco Reijerkerk, Hans van Vliet en Francoise van den Brink trekken de respectievelijke onderwerpen gebouwde omgeving, energiesector en industrie en veiligheid. Met een specifieke focus op kennisuitwisseling tussen en visie- en adviesvorming richting marktpartijen en overheden.

Alex Kaat is verantwoordelijk voor de strategische communicatie van het H2Platform.

Dirk Schaap maakt het kernteam compleet. Dirk Schaap is beleidsadviseur energietransitie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij borgt door zijn deelname een directe link tussen het H2Platform en de Rijksoverheid.