Kernteam

Kenteam H2Platform

Het Kernteam zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het H2Platform en stemt regelmatig af.

Voorzitter Robert Dencher en secretaris Jean-Paul de Poorter borgen de algemene visievorming en belangenbehartiging. Zo zijn zij nauw betrokken bij de inbreng van het H2Platform voor (de implementatie van) het Klimaatakkoord en staan zij daarover in contact met platformdeelnemers en andere belangenorganisaties. Verder trekken zij de onderwerpen mobiliteit respectievelijk duurzaamheid’.

Jaco Reijerkerk, Hans van Vliet en Francoise van den Brink trekken de respectievelijke onderwerpen gebouwde omgeving, energiesector en industrie en veiligheid. Met een specifieke focus op kennisuitwisseling tussen en visie- en adviesvorming richting marktpartijen en overheden.

Alex Kaat is verantwoordelijk voor de strategische communicatie van het H2Platform.

Dirk Schaap, Wilco Fiechter en Han Feenstra maken het kernteam compleet. Dirk Schaap is beleidsadviseur energietransitie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wilco Fiechter is adviseur bij Rijkswaterstaat. En Han Feenstra is senior beleidsmedewerker energietransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dirk, Wilco en Han borgen door hun deelname dat er een directe link is tussen het H2Platform en de Rijksoverheid.