Kernteam

Het Kernteam zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het H2Platform en stemt regelmatig af.

Voorzitter Robert Dencher en secretaris Jean-Paul de Poorter borgen de algemene visievorming en belangenbehartiging. Zo zijn zij nauw betrokken bij de inbreng van het H2Platform voor (de implementatie van) het Klimaatakkoord en staan zij daarover in contact met platformdeelnemers en andere belangenorganisaties. Verder trekken zij de onderwerpen mobiliteit respectievelijk duurzaamheid.

Taco Hoencamp is binnen het kernteam de specialist voor energie en industrie. Francoise van den Brink is de specialist op het vlak van veiligheid. Deze kernteamleden hebben een specifieke focus op kennisuitwisseling tussen en visie- en adviesvorming richting marktpartijen en overheden.

Alex Kaat is verantwoordelijk voor de strategische communicatie van het H2Platform.