Over waterstof 16 november 2022

Kamerdebat waterstof: pleidooi voor opschaling van productie en import

Photo by op23 on Unsplash

Op 8 december spreekt de vaste Kamercommissie EZK in een Commissiedebat over het beleid rond waterstof. Een breed scala aan onderwerpen staan op de agenda, waaronder marktordening, uitrol infrastructuur, de inzet van Nederland in het Europees beleid en de routekaart waterstof.

Doelstellingen inzet waterstof waarmaken

Voor het H2platform staat centraal dat de Nederlandse sector in 2030 in staat moet zijn om de hoge Europese doelstellingen over inzet van waterstof in de mobiliteit en industrie waar te maken. Dat betekent dat de opwerkcapaciteit, importfaciliteiten en infrastructuur ontwikkeld moet zijn.

Waterstofbeleid vorm geven

Het H2Platform pleit bij de Kamerleden om uit te gaan van een behoefte aan minimaal 80 PJ groene waterstof in 2030 en het beleid vanaf nu vorm te geven. Dit betekent bijvoorbeeld een ruime subsidieregeling voor elektrolyse, voldoende hernieuwbare elektriciteitsproductie en steun voor import van groene waterstof.

De volledige visie van het H2Platform is in een brief aan de kamer gestuurd.

Delen: