Over waterstof 11 juli 2022

Kamerbrieven over marktordening en ontwikkeling transportnet waterstof

H2Platform is verheugd over het verschijnen van twee belangrijke kamerbrieven die duidelijkheid geven over de marktordening en over de het transportnetwerk. De brieven werden door minister Jetten (Klimaat en Energie) op 29 juni naar de Kamer gezonden.

Duidelijkheid marktordening waterstofsysteem

De kamerbrief ‘Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt‘ beschrijft de belangrijke stappen op de ordening en ontwikkeling van de markt. De brief geeft duidelijkheid over de marktordening binnen het waterstofsysteem. Het beschrijft welke activiteiten (productie, transport, opslag, import) door welke partijen (commerciële marktpartijen, publieke netbeheerder en publiek netwerkbedrijf) mogen worden uitgevoerd.

Taco Hoencamp, H2Platform: “We zijn blij met de duidelijkheid over de rol van marktpartijen voor de productie van waterstof. Voor transport, opslag en import van waterstof en waterstofdragers zien we reeds vele initiatieven. En er zal een goede publiek-private balans gevonden moeten worden. Het beleid zal dit mogelijk moeten maken.” 

Flexibele uitrol waterstofnet

In de gelijktijdige kamerbrief ‘Ontwikkeling transportnet voor waterstof‘ wordt ingegaan op de ontwikkeling van de landelijke waterstofinfrastructuur, welke loopt tot in de grote industriële clusters. Omdat de ontwikkeling van de productie en de vraag naar waterstof nog onzekerheden kent, is gekozen voor een flexibele, adaptieve en gefaseerde uitrol van het net.

Als logische eerste fase (realisatie 2025-2026) zullen de industrieclusters langs de kust met elkaar worden verbonden. En er worden verbindingen met Duitsland en België aangelegd. Het H2Platform steunt deze aanpak. Aandacht voor het tijdig aansluiten van de overige clusters is wel belangrijk.

Beheer waterstoftransportnet

Gasunie dochter HyNetwork Services (HNS) zal als taak krijgen het transportnet te ontwikkelen en te beheren. Het kabinet heeft € 750 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van het transportnet. Het wordt als positief gezien dat bij deze financiële ondersteuning een subsidievorm is gekozen met de mogelijkheid tot terugvordering, zodat er sprake kan zijn van een doelmatige besteding tijdens de aanloopfase tot medio 2030.

Delen: