Duurzaamheid 30 maart 2020

Kabinetsvisie ziet waterstof als noodzakelijke schakel, mist stappen naar opschaling

In haar kabinetsvisie van 30 maart 2020 omarmt het kabinet de vele initiatieven die de verschillende sectoren ondernemen op het gebied van waterstof  en erkent de kracht die hier vanuit gaat. Ook het bredere macro-economische perspectief dat waterstof kan scheppen wordt gezien. Het H2-Platform is tevreden met deze erkenning, net als met het streven om de koploper te blijven in Europa. Echter, ambities en acties om waterstof op schaal geproduceerd en toegepast te krijgen bevat de visie nog niet. Daarmee is deze visie een eerste stap om de ambities uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord te verwezenlijken maar is er nog veel nodig.

De uitrol van groene waterstof zal met het geschetste beleid (DEI+ regeling, SDE++ en de nieuwe tijdelijke exploitatiesteun) niet tot de ambitie uit het Klimaatakkoord komen : 0,5 GW elektrolyse capaciteit in 2025, 3-4 GW in 2030. De steun voor elektrolyse is in de SDE++ gelimiteerd tot slechts 2000 uur per jaar en de ‘tijdelijke exploitatiesteun’ bedraagt maar € 35 mln per jaar.

De visie erkent de veelbelovende rol van waterstof in de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit inclusief luchtvaart als ook de rol voor het moduleren van de elektriciteitsvraag. Het bevat nog niet de benodigde concrete ambities en substantiële maatregelen. Dat is onzes inziens nu de grote uitdaging om te ontwikkelen.

Download kabinetsvisie hier

Tags:  

Delen: