Speciale voertuigen 07 december 2021

Kabinet trekt portemonnee voor schone bouwmachines

In de strijd tegen de stikstofproblemen in de bouw trekt het kabinet tot 2030 in totaal 270 miljoen euro uit voor uitstootvrij bouwmaterieel. In 2022 gaat het om een bedrag van 20 miljoen.

Duurzame bouwmachines

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2-uitstoot, zoals vastgelegd in de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord. Bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats zijn verantwoordelijk voor het merendeel van alle stikstofuitstoot in de bouw. Naar schatting zijn er zo’n tachtigduizend machines en bouwvoertuigen in Nederland, die voornamelijk op diesel draaien.

Van diesel naar waterstof

Het kabinet trekt tot 2030 270 miljoen euro uit voor bouwmachines die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot, zoals graaf- en heimachines en stroomaggregaten op waterstof. Bouwers kunnen ook subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Weyenberg: “Uitstootvrij bouwen scheelt een hoop kopzorgen over stikstof. En het is fijn voor de mensen die werken of wonen op en rond bouwplaatsen. Schonere lucht en minder herrie. Het ombouwen of vervangen van vervuilende bouwmachines kost veel geld. Daarom geven we bouwondernemers graag een steuntje in de rug”.

Tot 50% subsidie

Grote ondernemers kunnen tot 40% van de aanschaf- of ombouwkosten terugkrijgen. Het kabinet wil MKB-bedrijven extra tegemoet komen, zij kunnen daarom tot 50% subsidie krijgen. Het gaat daarbij om de aanschaf van nieuwe machines en bouwvoertuigen, bijvoorbeeld met een batterij of op waterstof.

Lees ook: 73 miljoen euro voor groene mobiliteit

Delen: