Beleidsontwikkelingen 14 april 2022

Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor duurzame economische groei, waaronder groene waterstofprojecten

Waterstof

14 april – Het kabinet investeert 5 miljard euro en reserveert 1,3 miljard euro voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart. Projecten die met dit geld uit het Nationaal Groeifonds worden gefinancierd zijn o.a. digitalisering van het hoger onderwijs en MBO en groene waterstofprojecten. Omdat de projecten uiteindelijk voor gemiddeld 50% uit het fonds gefinancierd worden (en de overige helft door publieke en private partijen), kunnen de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan 12 miljard bedragen. 

Delen: