Industrie 14 juni 2019

Internationaal initiatief voor versnelde uitrol waterstoftechnologie

Tijdens de tiende bijeenkomst van de Clean Energy Ministerial (CEM10) bijeenkomst in Vancouver, is een nieuw internationaal waterstofpartnerschap met Canada, de Verenigde Staten, Japan, Nederland en de Europese Commissie aangekondigd.

Het nieuwe Hydrogen Initiative zal zorgen voor internationale samenwerking op het gebied van beleid, programma’s en projecten om de commerciële toepassing van waterstof- en brandstofceltechnologieën in alle sectoren van de economie te versnellen.

Barrières aanpakken

Op basis van de aanbevelingen van de Hydrogen Energy Ministerial Meeting in 2018 in Japan, zal deze samenwerking voortbouwen op de successen van andere wereldwijde samenwerkingsverbanden op het gebied van waterstof. Het doel is om barrières aan te pakken en kansen voor waterstof te identificeren in de wereldwijde transformatie naar een schone, betaalbare en betrouwbare energiesector.

Nieuw Internationaal Intiatief H2 - 1

Drietrapsraket

Het nieuwe Hydrogen Initiative zal zich richten op hoe waterstof kan bijdragen aan schonere energiesystemen, terwijl duurzaamheid en energiezekerheid wordt bevorderd. De werkzaamheden die via het initiatief worden uitgevoerd, zullen op drie verschillende gebieden zijn gericht: zorgen voor een succesvolle inzet van waterstof in de industrie, uitrol van waterstoftechnologieën in transport en onderzoek naar de rol van waterstof bij het voldoen aan de energiebehoeften van steden en gemeenschappen.

Privésector

De privésector speelt ook een belangrijke rol in deze wereldwijde transitie en het Hydrogen Initiative. Toonaangevende bedrijven uit de sector zullen bijdragen aan de werkzaamheden die via het initiatief worden ondernomen. Als gastheer van de bijeenkomst heeft Canada het voortouw genomen voor het nieuwe Waterstofinitiatief, verklaarde Amarjeet Sohi, de Canadese minister van Natuurlijke Hulpbronnen: “Canada is er trots op een van de oprichters te zijn van dit initiatief dat onze toewijding aantoont aan de groeiende economieën. Waterstof speelt een belangrijke rol bij het bouwen aan schone toekomst.”

Delen: