In de industrie wordt waterstof grootschalig toegepast, onder meer als feedstock bij de productie van kunstmest en de raffinage van aardolie. Het totale jaarverbruik in Nederland bedraagt ca. 800.000 ton of 100 PJ, grotendeels grijze waterstof opgewekt uit aardgas. Daarnaast zou waterstof ook kunnen worden ingezet als emissievrije energiedrager als vervanger van aardgas nu en naast elektrificatie als route naar verduurzaming van de energievraag uit de industrie.

Er zijn diverse, soms zeer uiteenlopende scenario’s voor de ontwikkeling van de vraag naar waterstof in de industrie, zoals de Infrastructure Outlook 205 van Gasunie en Tennet uit 2019 of de HyChain Study met een internationale blik op de rol van waterstof. De bandbreedte varieert tussen de 200 – 500 PJ in 2050 . Ter vergelijking: het totale (primaire) energieverbruik in Nederland bedraagt momenteel ongeveer 3000 PJ per jaar.

Gerelateerde berichten
Wiki Industrie