Over waterstof 27 maart 2018

‘In tien jaar circa 500.000 waterstofauto’s de weg op krijgen’

Het eerste ‘Bericht van de Voorzitter’. Robert Dencher geeft hierin een update over actuele waterstofonderwerpen waarbij het H2 Platform is betrokken.

Alle initiatieven die het H2 Platform onderneemt en ondersteunt zijn erop gericht om – mede afgestemd met partnerorganisaties als VNO-NCW, VEMW, VNCI, VNPI – zelf de overheid te benaderen met constructieve en (op termijn) commercieel haalbare voorstellen.

De overheid geeft duidelijk aan hiervoor open te staan, zoals onder andere blijkt uit de Kamerbrief van Minister Wiebes van 8 december 2017. Er liggen voor de Nederlandse industrie natuurlijk ook kansen.

Robert Dencher gaat hier dieper op in. Het is duidelijk dat de wereld van waterstof volop in beweging is. Bij bedrijven bruist het van de ideeën en initiatieven.

Enkele zaken die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Met een pragmatische benadering zien hoe we met waterstof snel een bijdrage kunnen leveren aan CO2 reductie.
  • De twopager 5 Punten Plan Waterstof die het H2 Platform heeft opgesteld aan de hand van de Routekaart Waterstof
  • Dat de Staatssecretaris van I&W in overleg met het ministerie van EZK heeft besloten om voor drie waterstoftankstations, die geen subsidie krijgen op basis van de DKTI regeling, toch de noodzakelijke middelen te betalen uit de Klimaatenvelop voor 2018.
  • Dat de CO2 ambitie van het kabinet betekent dat er in de komende tien jaar 500.000 FCEV-auto’s op waterstof in Nederland de weg op moeten.

Download hier het ‘Bericht van de Voorzitter’

Delen: