Kennisdossier 04 november 2019

In beeld: platform bij Scheveningen voor groene waterstof

Het Q13a productieplatform voor de kust van Scheveningen krijgt een primeur. Hier komt de eerste offshore groene waterstofinstallatie ter wereld. De planning is om in 2020 een 1 megawatt-elektrolyser op het platform te plaatsen waarmee groene waterstof wordt geproduceerd. Een video maakt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat.

Groene waterstofinstallatie

Op het platform zo’n 13 kilometer voor de kust van Scheveningen start volgend jaar het PosHYdon project. Hier wordt zeewater omgezet in gedemineraliseerd water. Een elektrolyser zet het water om in waterstof met groene stroom uit windenergie. Op de Noordzee staan verschillende windparken. Deze windparken kunnen niet altijd hun stroom kwijt. Die energie is dan te benutten bij een waterstofinstallatie zoals de PosHYdon-installatie.

In een video wordt het hele project uit de doeken gedaan:

Samenwerking

Het PosHYdon project is een samenwerking tussen Nexstep, de Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik, Neptune Energy en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Met het project willen de partijen ervaring op doen met het gebruik van een elektrolyser op zee en het integreren van verschillende energiesystemen. De eerste waterstofproductie wordt verwacht in 2021.

Delen: