Internationale ontwikkelingen 26 december 2020

‘In 2040 alle nieuwe trucks in Europa emissievrij’

Europese truckfabrikanten streven naar volledige emissievrije trucks in 2040 en waterstof speelt daarin een grote rol.

“Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor onze generatie”, aldus Henrik Henriksson. Hij is voorzitter van de bedrijfswagentak in de ACEA, de belangenorganisatie waarin de Europese mobiliteitsindustrie is verenigd.

“Tegelijk heeft de Covid-19 pandemie ons bewust gemaakt van de belangrijke rol die transport en logistiek spelen in de levering van voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen”, stelt Henriksson, die tevens CEO is van Scania. “Wil wegtransport zijn rol behouden in het dienen van de maatschappij, dan moeten we af van fossiele brandstof en wel zo snel mogelijk.”

Truckproducten nemen voortouw

In elk geval willen de truckproducenten het voortouw nemen door samen te werken om waterstoftrucks de weg op te krijgen en de benodigde infrastructuur voor tanken te realiseren. Shell maakt eveneens deel uit van dit consortium.

Politiek en stakeholders

“Als industrie kunnen we het niet alleen. We hebben de politieke en stakeholders nodig die samen met ons willen bereiken dat in 2040 alle nieuwe verkochte trucks emissievrij zijn. Ofwel batterij-elektrisch ofwel waterstof-elektrisch.”

Roadmap op weg naar 2040

De verklaring om 2040 alleen nog emissievrije vrachtauto’s te verkopen is mede-ondertekend door PIK (Potsdam Instituut für Klimat).

Er is een roadmap gemaakt met voorgestelde maatregelen om het doel te halen. Ook suggesties voor overheidsmaatregelen staan daarin, zoals wegenbelasting op basis van CO2-uitstoot en energiebelasting voor met fossiele brandstoffen gemaakte stroom.

CO2-heffing? Werkt dat?

Volgens de ACEA is een CO2-emissie beprijzing het meest effectieve instrument, omdat dieseltrucks anders goedkoper in het gebruik zullen blijven dan die op waterstof.

Delen: