Gebouwde omgeving 27 oktober 2020

In 2022 eerste woningen op waterstofnet

Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet kunnen aan de slag om woningen van aardgas naar waterstof over te hevelen. De subsidies zijn toegekend. Hoogeveen verwacht al in 2022 de eerste zes woningen op het waterstofnet te hebben aangesloten.

De gemeente Hoogeveen krijgt via het Programma Aardgasvrije Wijken een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels.

Bij elkaar 10 miljoen subsidie

De gemeente Hoogeveen werkt samen met Stad aan het Haringvliet, een dorp in de gemeente op Goeree-Overflakkee. Stad aan het Haringvliet heeft vergelijkbare plannen voor toepassing van waterstof en heeft een bijdrage van 5,6 miljoen euro gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Programma Aardgasvrije Wijken

De bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken is belangrijk om de overgang van aardgas naar waterstof voor bewoners betaalbaar te maken. De ombouw van de woning naar waterstof wordt ermee betaald; bewoners gaan dus niet meer betalen dan zij op dit moment voor aardgas betalen.

En nu verder…

Hoogeveen wil in 2021 samen met de bewoners van Erflanden en de samenwerkingspartners het plan verder uitwerken. De verwachting is dat de eerste zes woningen in Erflanden rond de zomer van 2022 aangesloten kunnen worden op het waterstofnet. Stad aan ’t Haringvliet verwacht in 2025 de eerste woningen aangesloten te hebben op het waterstofnet.

Wie volgt?

Hoogeveen en Goeree-Overflakkee maken deel uit van 71 gemeenten die eerder een aanvraag hebben ingediend voor woningen op waterstof. 19 aanvragen zijn hieruit geselecteerd. Die voor Erflanden en Stad aan ’t Haringvliet zijn op dit moment volgens het Rijk voldoende gedetailleerd en onderbouwd om die te honoreren met subsidie.

Betrokkenheid inwoners

In de motivatie voor de toekenning wordt benoemd dat het voorstel financieel, technisch en organisatorisch goed is uitgewerkt en de juiste stakeholders worden betrokken. Wat ook voor het project spreekt is dat het initiatieven zijn waarbij de inwoners betrokken zijn of waarvoor zij zelf het initiatief hebben genomen.

Stakeholders

De inwoners van Stad aan ’t Haringvliet werken samen met negen partijen, te weten Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Waterstof in gebouwen al getest

Waterstof in bestaande gebouwen wordt op dit moment op verschillende plaatsen getest. Zo zijn er onder andere woningen uitgerust met verwarming op basis van waterstof in Rozenburg, in Stad aan ’t Haringvliet (het Innovatiehuis) en in Delft (The Green Village).

Nu toepassing op grotere schaal

Zowel in Hoogeveen als in Stad aan ’t Haringvliet wordt nu onderzocht wat er nodig is om de technieken uit deze testlocaties op grote schaal in een bestaande wijk in de praktijk te brengen. De uitdaging zit niet alleen in het op elkaar afstemmen van de techniek. De uitdaging zit ook in de ontwikkeling van wet- en regelgeving: wie is verantwoordelijk voor welk deel van het proces, wie controleert de uitvoerende partijen, de opbouw van financiën? Waar betaalt wie uiteindelijk belasting over en hoeveel? Wat is de democratische basis achter de overstap; wanneer is er voldoende uitgesproken draagvlak om de stap te maken?

Delen: