Mobiliteit 02 december 2020

HyTrucks: 1000 waterstof vrachtwagens voor Rotterdam, Antwerpen en Duisburg

Over enkele jaren zullen er 1000 trucks op schone waterstof in en tussen Antwerpen, Duisburg en Rotterdam rijden. Aan dit pionier-initiatief werken tientallen bedrijven onder de vlag van HyTrucks samen.

Op vrijdag 11 december tijdens het online-event van het H2Platform spreekt Diederick Luijten (VP Hydrogen Energy Air Liquide) over dit mooie initiatief. Alex Kaat, kernteamlid van het H2Platform sprak alvast met Diederick die verantwoordelijk is voor waterstof in Noordwest Europa en de CIS landen bij Air Liquide, de initiator van HyTrucks.

Wat is HyTrucks precies?

“HyTrucks is een consortium van wel 40 partijen, nu werkend onder een memorandum of understanding. De verschillende havenbedrijven maken deel uit van dit consortium, de bedrijven die de schone energie voor de waterstof gaan leveren, de sector rond de waterstof productie en transport, de ontwikkelaars en exploitanten van de vulstations, maar dus ook de truck-producenten (OEMs), vervoerders en verladers en bedrijven met een grote vervoervraag. We hebben het over truck-producenten als Iveco en Nikola en VDL. We spreken ook met Scandinavische, Duitse en Aziatische merken. Bij de vervoerders hebben we het bijvoorbeeld over Vos Logistics, Simon Loos, Containerships, Ge Simons, Jongeneel Transport.”

Wie is HyTrucks?

“Samen met bedrijven en overheden uit de havensteden Rotterdam, Antwerpen en Duisburg werken we met elkaar om straks een groot deel van het zware vrachtvervoer met schone waterstof uit te voeren. Het gaat in eerste instantie om verkeer in de haven gebieden om vervolgens de corridors tussen de havens van waterstof te gaan voorzien. Dit is echt een uniek project op wereldschaal. We zijn wereldwijd pionier, zeker ook omdat we emissieloos zwaar vervoer met trucks van 44 ton introduceren. Deze trucks zullen deels voor het eerst rijden, in een pre-commerciële fase. 
Air Liquide is de grondlegger van dit initiatief, maar heeft al snel de havenbedrijven als gewaardeerd partners gevonden om het project samen vorm mee te geven.Er is voor ons initiatief nu nog geen website maar die gaat wel over een aantal weken live. Kijk dus eind december naar www.HyTrucks-Europe.com

Maar die trucks zijn er toch nog niet? En de vulpunten ook niet?

Dat is precies het project. We gaan in één keer kip en ei aanbieden. We zorgen dat er trucks zijn én dat er vulpunten voor deze trucks zijn én dat verladers en klanten direct mee doen. Dat doen we in de drie havens met corridors met vulpunten tussen deze havens.”

Waar komt de waterstof vandaan?

De waterstofstations worden gekoppeld aan waterstofpijpleidingen. Er ligt immers al 1200 km aan pijpleidingen in en tussen Rotterdam, Antwerpen en in het Ruhrgebied. Op locatie wordt de waterstof op druk gebracht om te kunnen tanken. Het gaat om ‘low carbon’ waterstof, zowel ‘blauw’ als ’groen’.”

Waarom is er voor deze regio gekozen?

We hebben naar een aantal zaken gekeken, naar waar de luchtverontreiniging het grootste probleem is. Dit zijn vooral havengebieden. Daarnaast is dit met deze drie havens een regio waarbinnen de afstanden maximaal 200 kilometer zijn. Dat is een ideaal gebied voor een start. Er is hier veel vervoer en we kunnen in een relatief beperkt gebied goede diensten aanbieden, een goed netwerk aan stations ontwikkelen en services verlenen op de nieuwe generatie voertuigen. Dat maakt het voor bijvoorbeeld de truckfabrikanten aantrekkelijk om de nieuwe modellen te testen. Maar het is zeker de ambitie om dit concept te kopiëren naar ook andere havens en grote logistieke hubs, met corridors daartussen met diensten zoals tankstations. Dit initiatief in deze drie steden is uiteindelijk nog maar het begin.”

Wat is de aanleiding voor bedrijven om mee te doen?

Er is een stok achter de deur vanuit de Europese regelgeving. De Europese regels voor heavy duty vereisen in 2025 15% CO2-reductie en in 2030 maar liefst 30%. Dit terwijl het vervoer almaar toeneemt. Zeker voor 2030 kunnen de doelen alleen gehaald worden met een andere technologie, niet meer met schonere conventionele vrachtwagens. Naast deze Europese eisen krijgen we ook nog rekeningrijden met een differentiatie van tarieven naar vervuiling en stellen lokale overheden steeds meer eisen. Naast deze stok is er vooral ook echt de ambitie bij de bedrijven in ons consortium om te verduurzamen. Met dit initiatief helpen we niet alleen de transitie naar minder CO2-emissies maar ook de lokale luchtkwaliteit. Deze trucks hebben vanuit de motoren geen emissies van fijnstof, stikstofoxiden of van toxische componenten.”

Waarom de keuze voor waterstof?

Waterstof is natuurlijk emissieloos bij gebruik. Batterijvoertuigen hebben zeker ook een plek maar trucks zijn dan momenteel al snel gemaximeerd op een range van ongeveer 200 km. Bovendien zijn die trucks aanzienlijk zwaarder door de grote batterij aan boord. De ambitie is om verder te kunnen rijden. Dit initiatief in deze drie havensteden is immers een eerste stap om straks ook naar Noord-Duitsland of Spanje te kunnen gaan. Er wordt bij de truckfabrikanten aan een range van 1000 km gewerkt en dan met zware trucks van 44 ton. Dat haal je niet met batterij-elektrisch transport.”

Helpt de overheid om de kostenkloof te overbruggen?

“We zijn zeker in overleg met de subsidieverstrekkers, zoals RVO voor de tankstations en het gebruik van de waterstof. Ook spreken we met de ministeries van I&W en EZK. Een belangrijke stap is IPCEI (Important Projects for Common European Interest), de Europese status dat een project onder voorwaarden staatssteun mag krijgen. Een aanvraag daartoe hebben we onlangs ingediend (zie link regeling). Dat zou mooi zijn om subsidies mogelijk te maken voor een deel van de meerkosten.”

Wat is de planning?

De planning is dat vanaf 2022 de eerste waterstoftrucks via dit initiatief de weg op gaan, met een verdere uitrol totdat er in 2025 1000 trucks rijden. En uiteraard zal dat zeker niet het eindpunt zijn!”

Interesse in HyTrucks en het verhaal achter andere grote initiatieven op het gebied van waterstof? Meld je dan (gratis) aan voor het online-event van het H2Platform op 11 december 2020.

Delen: