Waterstof als systeemdrager 27 februari 2019

Hydrogen Roadmap Europe: waterstof pijler onder energietransitie

Europa moet radicaal anders energie gaan opwekken, distribueren, opslaan en toepassen en daarbij is waterstof onmisbaar. Het is de stellige overtuiging van het industriële consortium Hydrogen Europe.

In februari 2019 verscheen de Hydrogen Roadmap Europe, waarin de industrie – vertegenwoordigd door Hydrogen Europe en met analytische ondersteuning van McKinsey – een visie geeft op de rol van waterstof in de (Europese) energietransitie.

Rol van waterstof diverser dan gedacht

Waterstof stelt ons in de eerste plaats in staat om hernieuwbare energie grootschalig op te slaan en (relatief goedkoop) te distribueren tussen sectoren en regio’s. Verder maakt waterstof het gebruik van hernieuwbare energie mogelijk maakt voor toepassingen die niet (eenvoudig) kunnen worden geëlektrificeerd. Voorbeelden zijn: (a) het verwarmen van oude gebouwen waarvoor elektrische warmtepompen geen oplossing zijn, (b) het aandrijven van zware elektrische voer- en (lucht)vaartuigen en (c) het opwekken van hoge temperatuurwarmte in de industrie.

Hydrogen Roadmap met ambitieus scenario

De Roadmap bevat een ambitieus scenario om de klimaatdoelen van Parijs te halen, waarbij waterstof in 2050 voorziet in 24% (tegen 2% nu) van de totale Europese energiebehoefte van de industrie, de gebouwde omgeving, het transport en de elektriciteitssector. De verwachte opbrengsten hiervan in 2050:

  • 560 Mton CO2 reductie (de helft van de benodigde reductie om de 2 graden Celsius doelstelling van Parijs te halen).
  • € 820 miljard aan economische waarde in de industrie.
  • 5,4 miljoen waterstof gerelateerde Europese banen.

Samen schouders eronder

Deze ambities bereiken we niet vanzelf. De Roadmap roept overheden, bedrijven en investeerders op daartoe snel de handen ineen te slaan. De belangrijkste overkoepelende aanbevelingen:

  • Overheden en bedrijven zouden samen duidelijke realistische lange termijn CO2 reductie transitiepaden voor alle sectoren moeten ontwikkelen.
  • De Europese industrie zou moeten investeren in waterstof- en brandstofceltechnologie om concurrerend te blijven.
  • Overheden en gasbedrijven zouden een start moeten maken met het decarboniseren van het gasnet.
  • Overheden zouden het gebruik van elektrolysers in het energiesysteem voor netbalancering moeten aanmoedigen.
  • In het wegtransport zouden overheden moeten bijdragen aan het doorbreken van de kip-ei problematiek met behulp van duidelijk stimuleringsbeleid voor zero emissie mobiliteit en daaraan gekoppelde subsidies en/of garantieregelingen om de realisatie van waterstof­tankinfrastructuur te bevorderen.
  • Binnen de industrie zouden stakeholders de transitie van grijze naar low carbon waterstof moeten aanmoedigen. En zouden bedrijven hun elektrolyse activiteiten moeten opschalen en bewijzen dat met behulp van CCS in de komende tien jaar op grote schaal waterstof met een zeer lage CO2 intensiteit kan worden geproduceerd (als wegbereider voor de toekomstige grootschalige toepassing van groene waterstof).
  • Industrie en overheden zouden de ontwikkeling van aanvullende waterstof- en brandstof­celtoepassingen moeten voortzetten en plannen moeten ontwikkelen voor het succesvol opschalen van toepassingen die zich in pilots hebben bewezen. Voorbeelden zijn het op grote schaal vervangen van dieseltreinen door brandstofcel elektrische treinen en het met CO2 doelstellingen voor havens en (binnen)wateren prikkelen van de binnenvaart in combinatie met de realisatie van waterstoftankinfrastructuur.

Downloads

Hydrogen Roadmap Europe

Keynote presentation Hydrogen Roadmap Europe

Link naar de pagina over de Hydrogen Roadmap Europe van de FCH-JU

https://www.fch.europa.eu/news/hydrogen-roadmap-europe-sustainable-pathway-european-energy-transition

Delen: