Onderzoek 30 november 2017

Hogedrukgasnet bruikbaar voor waterstof

Waterstof transporteren door gasleidingen kan. Het blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren door DNV-GL, ‘s-werelds grootste certificatie-instelling en technisch adviseur van de olie- en gasindustrie.

Waterstof door gasbuizen is efficiënter, minder risicovol en duurzamer dan in tankauto’s over de weg. Die gedachte speelt al enige tijd in Noord-Nederland. Is het gasnet daarvoor geschikt? Kan het technisch? Ja maar niet zonder aanpassingen, zo blijkt uit het onderzoek van DNV GL.

Infrastructuur voor waterstof is van groot belang voor energietransitie, waarin de waterstofeconomie een belangrijke rol kan spelen. Het is ook een topic op het Netwerkevenement van H2-Platform op 14 december. Een van de agendapunten gaat in op het thema: Logistieke waterstofontwikkelingen en -ambities.

Welke aanpassingen?

Volgens het ministerie van Economische Zaken wijst het onderzoek uit dat het hoofdtransportleidingnet voor aardgas in Nederland geschikt is te maken voor veilig transport van 100 procent waterstof- en aardgaswaterstofmengsels. Daarvoor moeten er wel andere compressoren en gashoeveelheidsmeters komen. Ook is isoleren van leidingen nodig. Gasunie Transport Services zal dat verder moeten bestuderen.

Interessant voor industrie

Waterstof is bij uitstek geschikt voor het verduurzamen van de industrie. De bestaande industriële clusters in Noord-Nederland, Rotterdam en Zeeland gebruiken waterstof afkomstig van aardgas. De Nederlandse productie van waterstof bedraagt ongeveer 10 miljard kubieke meter per jaar.

Toekomstige offshorewindparken

Het ministerie verwacht dat de waterstofproductie zal toenemen en duurzame bronnen beschikbaar worden voor de productie. Zowel de havens in Rotterdam als in Delfzijl kunnen als aanlandingspunt worden gebruikt voor de toekomstige offshorewindgebieden in de Noordzee. Duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor de productie van waterstof via elektrolyse van water.

Delen: